You are here

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen (Diestersteenweg)

Description

Vlakbij de Diestersteenweg in Kermt-Centrum, staat een vrij grote kapel. Geregelde bezoekers kennen de kapel als 'Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Voetbaan' of ook 'Onze-Lieve-Vrouw-op-'t-Grient', maar officieel is de welluidende benaming 'Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen'.

Het gebouw kwam er onder impuls van Jean Erard Foullon de Cambray (Luik 1609-Doornik 1668). Zijn broer, Servais Foullon, de latere abt van Sint-Truiden, schonk hem bij die gelegenheid een zeer mooi beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Loretto, een kunstwerk van de Luikse beeldhouwer Jan Delcour. Het zeer waardevolle beeld bleef tot voor enkele jaren in het kerkkapelletje bewaard, maar dan werd het, op nogal betwistbare wijze, door de eigenaar van de aanpalende gronden weggenomen.

Na de verovering van onze streken door Franse soldaten einde 18de eeuw, werd het kapelletje geregeld bestolen. Om daar beter weerstand tegen te bieden mocht een arme vrouw het kapelletje bewonen. Er werd toen voor haar een schouw gemetseld die vandaag nog steeds zichtbaar is. 

De kapel werd altijd druk bezocht door bedevaarders die van Hasselt naar Scherpenheuvel wandelden en hier hun eerste rustpunt vonden. Mgr. Antonius Casimir baron de Stockheim had dat opgemerkt en omdat hij zich het lot van de kapel aantrok, liet hij het merkelijk vergoten om de wandelaars onderdak te bieden.

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was de kapel ook het toevluchtsoord van jonge moeders met problemen, die vaak hun kleine kindjes meebrachten om beterschap af te smeken. Logisch gevolg daarvan was de oprichting van een broederschap in 1949: de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 14-12-2009

Fiche

Adres: 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen
Diestersteenweg tss 237 en 259
Hasselt
Kadastraal nummer: 
15-B-104-A
Capakey: 
71028B0104/00A000
Alias: 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Voetbaan
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-op-'t-Grient
Sint-Grienskapel
Sint-Grinskapel
Naam van het gebouw nu: 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen
Periode of stijl: 
einde 17de eeuw / 1811 (chronogram)
Opdrachtgever: 
Jean Erard Foullon de Cambray (Luik 1609-Doornik 1668)
Stijl: 
barok
Vorige functie(s): 

devotiekapel

Huidige functie: 

devotiekapel

Beschrijving buitengevel: 

1977 - Ook oude benaming "O.-L.-Vrouw-van-de-Voetbaan" of "O.-L.-Vrouw-op-'t-grient". Kleine barokke kapel uit eind XVII, gebouwd door Erard Foullon de Cambray, heer van Kermt en in 1811 (cf. chronogram) aangepast; beschaduwd door een eik en twee linden. Een rechte travee met halfronde absis onder zadeldak (leien). Dakruiter met naaldspits. Witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint, met verwerking van mergelsteen voor geveldecoratie, vensters en bolronde, geprofileerde kroonlijst. Krulgevelbekroning op druiplijst met oculus, een gebogen fronton dragend. Smalle venstertjes met negblokken aan weerszij van het koor. Rechthoekige deur met houten omlijsting en bakstenen ontlastingsboog. (2)

Beschrijving interieur: 

1977 - Witgekalkt, bepleisterd interieur. Belangrijke houten Madonna met kind, jeugdwerk van J. Delcour, vervaardigd te Loretto (1648-1657) (nvdr: niet meer aanwezig); St.-Rochus, volkskunst; drie gepolychromeerde, houten heiligenbeelden (XVII). (2)

Verbouwingen: 

- ca. 1794: ingericht als woning voor een arme weduwe; er werd een schouw gemetseld

- 1811: vergroot in opdracht van mgr. Antonius Casimir baron de Stockheim (chronogram: CresCente aCCVrsV CresCebat forMa saCeLLi = toen de toeloop van het volk toenam, werd de ruimte van de kapel vergroot = 1811)

Algemeen: 

- betreedbare kapel

- open bebouwing

- perceelgrootte: 188 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.03.1979
Datum van publicatie: 21.06.1979

Referenties

Datum: 17de eeuw Beschrijving: Deze beschermde kapel is in baksteen, met verwerking van mergel,...
Vroeger heette deze kapel op de Diestersteenweg de Onze-Lieve-Vrouw van de Voetbaan of ook de Onze-Lieve...
pp. 66-68 Op een paar honderd meter van de baan naar Diest , in de schaduw van een eik en twee linden ,...
z.p. Nr. 32 Vlak bij de weg naar Diest , in Kermt , staat een vrij grote kapel, Onze-Lieve-Vrouw-Troost-...
Al eeuwenlang worden heiligenbeelden vereerd. Lang voor onze jaartelling werden er door plaatselijke...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Kermt (2006)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Kermt (2006)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Cover: 
Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)
Titel: 

Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)

Jaar van uitgave: 
1982
Wandelen in Kermt (2006)
Titel: 

Wandelen in Kermt (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...