You are here

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen (Diestersteenweg)

Description

Vlakbij de Diestersteenweg in Kermt-Centrum, staat een vrij grote kapel. Geregelde bezoekers kennen de kapel als 'Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Voetbaan' of ook 'Onze-Lieve-Vrouw-op-'t-Grient', maar officieel is de welluidende benaming 'Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen'.

Het gebouw kwam er onder impuls van Jean Erard Foullon de Cambray (Luik 1609-Doornik 1668). Zijn broer, Servais Foullon, de latere abt van Sint-Truiden, schonk hem bij die gelegenheid een zeer mooi beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Loretto, een kunstwerk van de Luikse beeldhouwer Jan Delcour. Het zeer waardevolle beeld bleef tot voor enkele jaren in het kerkkapelletje bewaard, maar dan werd het, op nogal betwistbare wijze, door de eigenaar van de aanpalende gronden weggenomen.

Na de verovering van onze streken door Franse soldaten einde 18de eeuw, werd het kapelletje geregeld bestolen. Om daar beter weerstand tegen te bieden mocht een arme vrouw het kapelletje bewonen. Er werd toen voor haar een schouw gemetseld die vandaag nog steeds zichtbaar is. 

De kapel werd altijd druk bezocht door bedevaarders die van Hasselt naar Scherpenheuvel wandelden en hier hun eerste rustpunt vonden. Mgr. Antonius Casimir baron de Stockheim had dat opgemerkt en omdat hij zich het lot van de kapel aantrok, liet hij het merkelijk vergoten om de wandelaars onderdak te bieden.

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was de kapel ook het toevluchtsoord van jonge moeders met problemen, die vaak hun kleine kindjes meebrachten om beterschap af te smeken. Logisch gevolg daarvan was de oprichting van een broederschap in 1949: de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 14-12-2009

Fiche

Adres: 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen
Diestersteenweg tss 237 en 259
Hasselt
Kadastraal nummer: 
15-B-104-A
Capakey: 
71028B0104/00A000
Alias: 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Voetbaan
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-op-'t-Grient
Sint-Grienskapel
Sint-Grinskapel
Naam van het gebouw nu: 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-der-Kleine-Kinderen
Periode of stijl: 
einde 17de eeuw / 1811 (chronogram)
Opdrachtgever: 
Jean Erard Foullon de Cambray (Luik 1609-Doornik 1668)
Stijl: 
barok
Vorige functie(s): 

devotiekapel

Huidige functie: 

devotiekapel

Beschrijving buitengevel: 

1977 - Ook oude benaming "O.-L.-Vrouw-van-de-Voetbaan" of "O.-L.-Vrouw-op-'t-grient". Kleine barokke kapel uit eind XVII, gebouwd door Erard Foullon de Cambray, heer van Kermt en in 1811 (cf. chronogram) aangepast; beschaduwd door een eik en twee linden. Een rechte travee met halfronde absis onder zadeldak (leien). Dakruiter met naaldspits. Witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint, met verwerking van mergelsteen voor geveldecoratie, vensters en bolronde, geprofileerde kroonlijst. Krulgevelbekroning op druiplijst met oculus, een gebogen fronton dragend. Smalle venstertjes met negblokken aan weerszij van het koor. Rechthoekige deur met houten omlijsting en bakstenen ontlastingsboog. (2)

Beschrijving interieur: 

1977 - Witgekalkt, bepleisterd interieur. Belangrijke houten Madonna met kind, jeugdwerk van J. Delcour, vervaardigd te Loretto (1648-1657) (nvdr: niet meer aanwezig); St.-Rochus, volkskunst; drie gepolychromeerde, houten heiligenbeelden (XVII). (2)

Verbouwingen: 

- ca. 1794: ingericht als woning voor een arme weduwe; er werd een schouw gemetseld

- 1811: vergroot in opdracht van mgr. Antonius Casimir baron de Stockheim (chronogram: CresCente aCCVrsV CresCebat forMa saCeLLi = toen de toeloop van het volk toenam, werd de ruimte van de kapel vergroot = 1811)

Algemeen: 

- betreedbare kapel

- open bebouwing

- perceelgrootte: 188 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.03.1979
Datum van publicatie: 21.06.1979

Referenties

Datum: 17de eeuw Beschrijving: Deze beschermde kapel is in baksteen, met verwerking van mergel,...
Vroeger heette deze kapel op de Diestersteenweg de Onze-Lieve-Vrouw van de Voetbaan of ook de Onze-Lieve...
pp. 66-68 Op een paar honderd meter van de baan naar Diest , in de schaduw van een eik en twee linden ,...
z.p. Nr. 32 Vlak bij de weg naar Diest , in Kermt , staat een vrij grote kapel, Onze-Lieve-Vrouw-Troost-...
Al eeuwenlang worden heiligenbeelden vereerd. Lang voor onze jaartelling werden er door plaatselijke...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Kermt (2006)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Kermt (2006)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Cover: 
Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)
Titel: 

Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)

Jaar van uitgave: 
1982
Wandelen in Kermt (2006)
Titel: 

Wandelen in Kermt (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...