DOSSIER Godsheide

Het dossier Godsheide werd gestart naar aanleiding van het wijkproject 'Warm aanbevolen'. Godsheide en Malpertuus kwamen samen aan bod in 2013.

Onderwerpen

Een kleine eeuw geleden werd de jaarlijkse kermis zo aangekondigd in Het Belang van Limburg: Bij...
Jaarlijks op 18 juli, het feest van de Heilige Odilia, of de daaropvolgende zondag is het Godsheide...
Toen in de parochie nog veel aan landbouw werd gedaan en de zorg voor het veld centraal stond in het...
Kort na de Tweede Wereldoorlog, en waarschijnlijk ook al voor de oorlog, werden er missieweken...
Het ontstaan van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking in Godsheide is te situeren in het midden van de...
In de loop van de geschiedenis van de parochie werd traditiegetrouw veel werk gestoken in de organisatie...
De zandgrond op de Kempische heide is minder goed bruikbaar voor landbouw. De streek is door de vennen...
In Godsheide is er na de Tweede Wereldoorlog een rijke toneeltraditie geweest. Een tiental...
Theodorus Joseph Vangeleyn werd geboren in 1889 in Godsheide als tweede zoon van landbouwer Petrus...
Joannes Antonius Baptist werd geboren in 1888 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven...

Map

Multimedia

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...