You are here

Den Grooten Gulden Boom (Botermarkt)

Description

Dit huis behoorde in de 16de eeuw, samen met het voorgaande, toe aan Heyn Bervoets. De begijn Johanna van Elsrack overleed er in 1690 bij haar zuster; zij werd in de Sint-Quintinuskerk begraven. Van de familie van Elsrack ging het huis over naar Godfried Vanderlocht-Goetsbloets en in 1749 naar Peter Boeckarts. Op 21 oktober 1777 verkochten de oud-burgemeesters Hendricus Frederici en dr. Peter Tits het huis, dat aan hun tante Maria Maria van Ertryck had toebehoord, voor 3200 gulden aan Maria van Buylen, weduwe van Jacobus Theunis.

Het is het geboortehuis van wijlen minister van State Lode Huysmans (1844-1915). In de tweede helft van de 19de eeuw woonde en stierf er de stadssecretaris Dionijs Bamps-Jammaerts, wiens vader Jan-Willem in 1814 jeneverstoker en gemeenteraadslid was. De weduwe van Dionijs Bamps baatte er een sigarenwinkel in uit, die later werd overgebracht naar Den Gulden Hoorn, waar de vrouw overleed.

Aan de oostzijde van de hier besproken woning bevond zich een deur langswaar men toegang kreeg tot de pottenbakkerwinkel van Pieter-Jan Claes. Dat pand werd weer bij Den Grooten Gulden Boom gevoegd. In de eerste decennia van de 20ste eeuw woonde er groothandelaar Jozef Govaerts-Reynders.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 204.

* In dit huis werd in 1844 minister van Staat Lode Huysmans (+1915) geboren.

Fiche

Adres: 
Den Grooten Gulden Boom
Botermarkt (6)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
op perceel 1-H-203-K
Capakey: 
op perceel 71022H0203/00K000
Naam van het gebouw vroeger: 
Den Grooten Gulden Boom
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de eeuw: Heyn Bervoets

- 1749: Peter Boeckarts

- (?): Maria Maria van Ertryck - via erfenis naar

- (?): Hendrik Frederici, edelsmid en Peter Tits, dokter - verkopen aan 

- 1777: Maria van Buylen, weduwe Jacobus Theunis

Verbouwingen: 

- eerste decennia van de 20ste eeuw samengevoegd met Den Kleyne Gulden Boom = De Gulden Boom

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...