You are here

Vrije Openbare Boekerij Sint-Martinus Stevoort - Stedelijke Bibliotheek Stevoort

Description

En wat met het leesgedrag en de kennisvergaring van de Stevoortenaar?

De ‘vrije openbare boekerij Sint-Martinus’ gevestigd in de toenmalige meisjesschool met als bibliothecaris pastoor Ramakers werd op 5 februari 1923 erkend door het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten. Dit werd bevestigd tijdens de gemeenteraadszitting van 31 mei 1924. Hierdoor konden zij genieten van een jaarlijkse gemeentelijke toelage van 0,25 centiemen per inwoner. Toen waren er 688 boeken. Op 17 oktober 1941 werd deze wettelijke erkenning bevestigd door het Ministerie van het Openbaar Onderwijs-Volksopleiding zodat ze vanaf dan van een jaarlijkse toelage genoot voor de aankoop van boeken en voor de vergoeding van de bibliothecaris. In 1977 was het aantal boeken al gestegen tot 9293 en werden er 13202 ontleningen gedaan door 398 lezers. Bibliothecaris was toen René Smeets en hulpbibliothecarissen Willy De Cleyn en Remy Santermans.

Sedert het bibliotheekdecreet van 1978 maakt de bibliotheek van Stevoort deel uit van de 7 deelbibliotheken van de Stad Hasselt. Zij is gevestigd in een zijvleugel van het oude gemeentehuis van Stevoort. Het dagelijks werk wordt waargenomen door Gerda Vandevoort en Olga Peeters onder de leiding van de bibliothecaris van de stedelijke hoofdbibliotheek, Miet Withofs.

In het jaar 2000 waren er 636 leners die gebruik maakten van de bibliotheek. Zij leenden in het totaal 13422 werken uit. Deze gegevens zijn, volgens de statistieken, in stijgende lijn.

In 2003 zal de bibliotheek volledig geautomatiseerd zijn en kunnen de leners gratis het Internet raadplegen.

Wegens verzakkingsproblemen van de huidige gebouwen is de bibliotheek genoodzaakt te verhuizen naar een andere gemeentehuisvleugel. Hierdoor leent ze zich uitstekend tot een geïntegreerde stedelijke dienstverlening voor de Stevoortse bevolking. 

Uit: Stevoort ... warm aanbevolen (2002), p. 52.

Fiche

Name: 
Stedelijke Bibliotheek Stevoort
Datum van oprichting: 
1978
Specifieke kenmerken: 

gegroeid uit de 'vrije openbare boekerij Sint-Martinus' (1923)

Referenties

Stevoort ... warm aanbevolen (2002)
Titel: 

Stevoort ... warm aanbevolen (2002)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2002
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...