You are here

Roel van Luymertingen (Zuivelmarkt)

Description

Deze woning kreeg haar naam in de 16de eeuw naar de oudst bekende eigenaar en bewoner. Roel van Luymertingen was lid van het Hof van Vliermaal. Hij werd ook de eigenaar van de volgende twee huizen (nvdr: De Groote Witte Hasewindt en De Kleyne Hasewindt), die tot 1720 in het bezit waren van Natalis van Luymertingen. (…)

Dit grote huis werd in 1815 wederopgebouwd door rentenier Lebon. Diens schoonzoon, procureur Antoon Bamps, overleed er. Daarna baatten Marie Roggen en Nikolaas Cosemans er een winkel in uit. De joodse Kosmann (nvdr: Kossmann) woonde er omstreeks het begin van de 20ste eeuw en verfraaide het huis. Zijn zoon hield er na de dood van zijn vader een kramerij. De familie Kosmann verdween tijdens de oorlog 1940-1945 in een van de Duitse vernietigingskampen. In 1958 werd het huis verbouwd.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 306.

* 1920: "Stoutmoedige Diefstal.— Verleden week werd alhier ten nadeele van de gebroeders Kossmann, op de Botermarkt (nvdr: Zuivelmarkt), een groote diefstal gepleegd met eene behendigheid en stoutmoedigheid waarvan men in onze provincie nooit het weerga gezien of gehoord heeft. De dieven, heelzeker mannen van beroep, zijn langs achter binnengedrongen, over de auto-garage van den heer Gilisen-Maris, Boomgaardstraat. Zoo kwamen zij op den koer van den vischhandelaar Stassens-Erkens, en met behulp eener ladder klauterden zij over den scheidingsmuur, hetgeen hen op de koer bracht van het huis Kossmann. Hier sneden zij eene ruit uit eene achterdeur deden verder een slot springen en geraakten in het magazijn, waar zij een groote hoeveelheid linten, kanten, ondergoed, kramersartikelen, brei en mutsenwaren buit maakten. Dit alles werd op straat gebracht door de groote poort, die op de botermarkt uitgeeft en waarschijnlijk per automobiel weggevoerd. De dieven, die niets achterlieten dan eene boor en een breekijzer hebben voor rond de 40,000 frank waren geroofd." (3)

* 1945: "De handelaars, die nog geen vergunning hebben voor den verkoop van zuivelproducten (boter, melk, eieren, kaas) en er een wenschen te bekomen, worden verzocht zich in verbinding te stellen met den dienst «Zuivel, Vetten en Eieren», Zuivelmarkt, 9, Hasselt, om de noodige formulieren te bekomen." (4)

* 1946: "Voor de kleinhandelaars in boter / Belangrijk Bericht / Het Ministerie van Ravitailleering, Provinciale directie van de mobilisatie van landbouwproducten, verzoekt ons het volgende mede te deelen: Alle kleinhandelaars in boter zijn er toe gehouden de aangifte te doen van hun stock boter, waarvan zij in 't bezit waren bij het begin der 80ste periode (6-12-46). Deze stockaangifte zal schriftelijk aan het volgend adres moeten overgemaakt worden: Algemeene Directie van de Mobilisatie van Landbouwproducten. Dienst Zuivel. Zuivelmarkt nr 9. Hasselt en dit vóór 7-12-1946. In geval van niet-aangifte zal de Algemeene Inspectie opdracht krijgen tegen de in gebreke gebleven kleinhandelaars op te treden." (5)

* 1948: "Vee, Vlees en Bijproducten / Officieel wordt ons meegedeeld, dat door de likwidatie van V.V.B, die op 1 Februari (dus niet op 14 Februari zoals verkeerdelijk gemeld) in voege trad, de marktburelen van Bree, Tongeren en Sint Truiden werden afgeschaft. Ten titel van overgang zullen echter nog enkele formaliteiten moeten vervuld. Zo zullen o.a. de bestellingen van bevroren vlees schriftelijk dienen ingezonden aan het Provinciale Marktbureel, Hasselt, Zuivelmarkt 9, Tel. 39, met bepaling van hoeveelheid, soort en afzender. Alle personen, die van de drie afgeschafte marktburelen afhingen moeten zich voor alle inlichtingen en bestellingen wenden tot bovenvermeld adres." (6)

* 1953: "Uit ter hand te koop / Een welgelegen Handelshuis met aanhang, koer en garage ter plaatse «Zuivelmarkt nr. 9» gekadastreerd sectie H nrs. 263b, 279c en 264e groot 04 a. 67 ca., palende de Zuivelmarkt, Wilms-Somers Pierre; Hasselt de Kerkfabriek der Hoofdkerk van St. Quintinus, de straat Hemelryk en Hayen-Eckelmans Jean. Dit goed met een façade van 14 m. 50 tegen de Zuivelmarkt, gelegen in 't Centrum der Stad is uiterst geschikt voor alle groot- en kleinhandel en begrijpt: / Gelijkvloers: grote winkelplaats; brede gang, grote dooreenlopende plaatsen, verder achterbouw, koer, grote garage uitgevende op afzonderlijke straat Hemelryk. / Op de eerste verdieping: 4 grote kamers; op de tweede verdieping: 4 grote kamers en kamers op achterbouw. / Water, gas en electriciteit. / Dadelijk aan te slaan. / Voor het bezichtigen zich wenden ter studie. Alle verdere inlichtingen en plan insgelijks ter studie, Guffenslaan 11." (7)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (3) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 06-06-1920, p. 2.; (4) Het Belang van Limburg, 01-12-1945, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 06-12-1946, p. 7.; (6) Het Belang van Limburg, 08-02-1948; p. 4.; (7) Het Belang van Limburg, 17-01-1953, p. 8.; (8) Het Belang van Limburg, 13-02-1937, p. 2.; (9) Het Belang van Limburg, 31-10-1959, p. 13.

Fiche

Adres: 
Roel van Luymertingen
Zuivelmarkt (9)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-263-D
Capakey: 
lag op perceel 71022H0263/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
Roel van Luymertingen
Periode of stijl: 
1815
Opdrachtgever: 
rentenier Joannes Petrus Dominicus Lebon
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de eeuw: Roel van Luymertingen

- 1815: rentenier Joannes Petrus Dominicus Lebon (Hasselt 1786-1861) X1 Hasselt 1813 Maria Gertrudis Cartuyvels (Hasselt 1785-1814); X2 Sint-Lambrechts-Herk 1824 Josephine Marie Ghijsens (Hasselt 1807-1888)

- (?): procureur Jean Antoine Bamps (Hasselt 1819-1889) X dochter voorgaande Theresia Hubertina Maximiliana Lebon (Hasselt 1826-Elsene 1909); ouders van dokter Constant Bamps

- Nikolaas Cosemans en Marie Roggen

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: handelaar Nathan Kossmann (Sutzingen-D 1858-Hasselt 1918) [begraven Oud Kerkhof, sectie K, graf nr. 27], X Kerpen-D 1888 Sophie Heymann (Keulen-D 1861-buurt van Auschwitz-PL, einde 1942); hun kinderen:

* Jaak (Jacques) (°Antwerpen 1889) X Elli Feidelberg (°Altenu 1888); 3 zonen

* Karel (Charles) (Antwerpen 1890 - Sint-Huibrechts-Hern? 1923) [begraven Oud Kerkhof, sectie K, graf nr. 28], X Antwerpen 1916 Alice Carolina Kossmann (°Antwerpen 1897); 1 zoon en 1 dochter; Maastrichterstraat 8

* Arthur (Hasselt 1893-1942) X Ingenheim 1929 Erna Friederiche Haas (°Ingenheim-D 1900);

* Armand (°Hasselt 1896);

* Eugeen (°Hasselt 1901) X Gerlenkirchen-D 1931 Karola Gottschalk (°Hünshonen 1903)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelspand

- kramerij Kossmann & 'Kossmann Frères'

- (1937): behangpapier enz. 'Wit Kruis' (8)

- (1945): Algemeene Directie van de Mobilisatie van Landbouwproducten. Dienst Zuivel. / Provinciale Marktbureel (4, 5, 6)

- (1959): Eurolec (9)

Huidige functie: 

gesloopt - Zuivelmarkt 9

Verbouwingen: 

- begin 20ste eeuw

- 1958

Referenties

p. 306 De watermolen van Luymertingen, gelegen ten oosten van Mombeeck, behoorde deze familie toe. Het...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...