You are here

Kapel aan De Laurier (Kiekenmarkt)

Description

De Laurier stond met zijn linkergevel naar het Kinderkerkhof gekeerd. Achter het huis lag een schuur, die later verbouwd is. Tegen die gevel stond in de 18de eeuw een kapelletje met een Mariabeeld en een beeld van de H. Anna. Het kapelletje was in 1355 aangebracht tegen het voorste gedeelte van die gevel. In 1534 werd het door Servaas Van der Hoeven op het kerkhof gebouwd. Op 9 september 1706 werd de eerste steen voor de vernieuwingswerken van het kapelletje gelegd. Dat gebouwtje bestond nog in 1767. Misschien verdween het na het decreet van de 'municipaliteit' van 14 februari 1796, waarbij het begraven van lijken op het Rijkenkerkhof werd verboden, wat de afbraak van de afsluitingsmuur mede tot gevolg had.

De oprichting van een nieuwe kapel werd mogelijk gemaakt door giften van de stad, van Barbara Bormans, de weduwe van Van den Dweye, Jaspar Vuskens, Willem Schroyen, Jan Hillen, bouwmeester Nikolaas Menten, Adriaan Copal uit Den Laurier, Joannes Thoelen, Mathys int Swert Schaep, Simon Naus, Janssens uit De Trompette, Gerard Wynrox. De eerste steen werd door twaalf meisjes uit de buurt gelegd. Onder het Lievevrouwebeeld stonden drie jaartalverzen:

Opera ConCorDIVM est,

ave sanCta Mater foeDerIs arCa,

o MarIa saCratIs In neCessItate aDesto.

Ter gelegenheid van de wijding van de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd op 9 september 1731 een plechtige processie belegd. Een van de 23 rustaltaren was bij dit kapelletje opgericht: den gevel van het capelleke was constich met gecapden mos uytgewerkt en opt autaer wirdt verbeelt de Geboorte Chtï seer constich uytgewerkt. Bij die gelegenheid stond vlak ertegenover op de hoek van de Aldestraat en in de onmiddellijke nabijheid van haar vergaderlokaal een door de Rhetorica opgerichte triomfboog. Op die boog stond de tempel van Jeruzalem uitgebeeld, waarop de rederijkers hadden plaats genomen terwijl zij een hymne zongen die door hun gewezen prins Gerard Slegers was gedicht.

Toen in 1803 dit gedeelte van het kerkhof een andere bestemming kreeg en tot Kiekenmarkt werd omgedoopt, bestond het kapelletje niet meer. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd naar De Seepton aan de Lombaardstraat gebracht, waar in mei 1916 Antonia Croonenberghs overleed. Voor de eerste wereldoorlog werd het in Den Brandewijnsketel aan de Zuivelmarkt bewaard door de weduwe Lecluse (nvdr: Alphonse Gustave Delescluse, leraar hogeschool Luik, Moeskroen 1869-Luik 1903), geboren Clothilde Croonenberghs (nvdr: Hasselt 1871-1963).

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 203.

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Kapel aan de Laurier
Hoogstraat (11)
Hasselt
Vorige functie(s): 

devotiekapel

Huidige functie: 

gesloopt einde 18de eeuw (?)

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...