Historische gebeurtenissen

You are here

Koning Willem I van Nederland kon de Belgische onafhankelijkheid in 1830 moeilijk aanvaarden. Vooral de...
In 1142 schonk de graaf van Loon - wellicht Lodewijk I of een van zijn leenmannen - aan enkele...
Louis Willems, in 1952 aangesteld als jonge onderwijzer in de gemeentelijke jongensschool van...
De film "Herk ab Ovo" schetst Sint-Lambrechts-Herk vanaf het begin tot op het ogenblik dat het dorp...
Vanaf midden jaren 1930 was er oorlogsdreiging. De Belgische militairen werden voorbereid op oorlog. Op...
Met betraande oogen en geprangd gemoed bevinden wij ons hier op een allerpijnlijkst oogenblik, het...
In 1935-1936 legde men een buurtspoorweg aan van Hasselt naar Genk, naast de Genkersteenweg . Er was een...
In opdracht van het bisdom van Luik werd in Runkst in 1912 een nieuwe parochie gesticht onder de...
Het grensconflict tussen de gemeentes Hasselt en Zonhoven situeert zich in de 14de tot 19de eeuw. De...
De nog jonge parochie Godsheide had in het midden van de negentiende eeuw een gemeentelijke lagere...