You are here

Familie Hechtermans

Description

De familienaam Hechtermans komt reeds zeer vroeg en zeer verspreid in Limburg voor, o.a. te Bilzen, Borgloon, Hoeselt, Zepperen, Hasselt en Alken. De bekendste afstammeling is zeker de Dominicaan Magister Henricus Hechtermans, die leefde van 1606 tot 1679.

In 1788 werd door de rederijkerskamer van Bilzen, "De Veldtbloem", een toneelspel opgevoerd "ter glorie van onsen seer Eerw. Heer Mathieu Guillaume Hechtermans, pastoor van dese stad Bilsen en seer ijverigen hoofdman". Bij die gelegenheid schonk de pastoor, wiens grafzerk in de kerk nog te zien is, een bord met zijn wapen, dat thans hangt in het gasthuis van Bilzen (nvdr: niet meer aanwezig; mededeling Jacques Hechtermans, 23-09-2012). Dit wapenschild, met soms kleurvarianten in I en IV, staat ook afgebeeld op glasramen te Alken en Munsterbilzen.

Het is "gevierendeeld: I en IV in (blauw) (goud) een (zilveren) (rode) burchttoren; II en III in zilver een geplante groene wijnrank met stok, waaraan twee druiventrossen hangen".

Uit: Limburgse families en hun wapen (1973), p. 38.

Weetjes: 

* 1928: “Overlijden. — In den gezegenden ouderdom van ruim 79 jaar overleed alhier (nvdr: Alken) godvruchtig Mijnheer Werner Hechtermans (nvdr: °Hasselt 1849), echtgenoot van Mevrouw Regina Hermans (nvdr: Mechelen-aan-de-Maas 1860 – Hasselt 1931), eerenotaris, ridder in de Leopoldsorde, officier in de orde van Leopold II. De dierbare afgestorvene die lange jaren het ambt van notaris te Hasselt waarnam, genoot de achting en het vertrouwen van zeer talrijke families. Hij was een rechtschapen en dienstvaardig man, wiens aandenken in zegening zal blijven bij alwie ooit met hem in betrekking kwam. De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis van den overledene, had Maandag 3 December om half elf, onder grooten volkstoeloop plaats. (…)” (1)

(1) De Gazet van Hasselt en Omstreken, 09-12-1928, p. 5.; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Naam: 
Familie Hechtermans

Multimedia

Referenties

Limburgse families en hun wapen (1973)
Titel: 

Limburgse families en hun wapen (1973)

Ondertitel: 
Deel 1
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1973

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...