You are here

Familie Hechtermans

Description

De familienaam Hechtermans komt reeds zeer vroeg en zeer verspreid in Limburg voor, o.a. te Bilzen, Borgloon, Hoeselt, Zepperen, Hasselt en Alken. De bekendste afstammeling is zeker de Dominicaan Magister Henricus Hechtermans, die leefde van 1606 tot 1679.

In 1788 werd door de rederijkerskamer van Bilzen, "De Veldtbloem", een toneelspel opgevoerd "ter glorie van onsen seer Eerw. Heer Mathieu Guillaume Hechtermans, pastoor van dese stad Bilsen en seer ijverigen hoofdman". Bij die gelegenheid schonk de pastoor, wiens grafzerk in de kerk nog te zien is, een bord met zijn wapen, dat thans hangt in het gasthuis van Bilzen (nvdr: niet meer aanwezig; mededeling Jacques Hechtermans, 23-09-2012). Dit wapenschild, met soms kleurvarianten in I en IV, staat ook afgebeeld op glasramen te Alken en Munsterbilzen.

Het is "gevierendeeld: I en IV in (blauw) (goud) een (zilveren) (rode) burchttoren; II en III in zilver een geplante groene wijnrank met stok, waaraan twee druiventrossen hangen".

Uit: Limburgse families en hun wapen (1973), p. 38.

Weetjes: 

* 1928: “Overlijden. — In den gezegenden ouderdom van ruim 79 jaar overleed alhier (nvdr: Alken) godvruchtig Mijnheer Werner Hechtermans (nvdr: °Hasselt 1849), echtgenoot van Mevrouw Regina Hermans (nvdr: Mechelen-aan-de-Maas 1860 – Hasselt 1931), eerenotaris, ridder in de Leopoldsorde, officier in de orde van Leopold II. De dierbare afgestorvene die lange jaren het ambt van notaris te Hasselt waarnam, genoot de achting en het vertrouwen van zeer talrijke families. Hij was een rechtschapen en dienstvaardig man, wiens aandenken in zegening zal blijven bij alwie ooit met hem in betrekking kwam. De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis van den overledene, had Maandag 3 December om half elf, onder grooten volkstoeloop plaats. (…)” (1)

(1) De Gazet van Hasselt en Omstreken, 09-12-1928, p. 5.; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Naam: 
Familie Hechtermans

Multimedia

Referenties

Limburgse families en hun wapen (1973)
Titel: 

Limburgse families en hun wapen (1973)

Ondertitel: 
Deel 1
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1973

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...