You are here

De Weygaertsranck (Havermarkt 17)

Description

De Stadt van Maestricht heette tijdens de eerste eeuwen van zijn bestaan De Weygaertsranck. Onder die naam wordt het huis ook nog in de 18de eeuw vermeld. 

In het laatste kwart van de 17de eeuw was Melchior Creten er de eigenaar van. Met zijn vier dochters (Cecilia, Margaretha, Beatrix en Anna) hield hij er een herberg, waar de 'Jongmans' hun vergaderlokaal hadden.

In het begin van de 19de eeuw was het een hotel: Hôtel de Flandre. In 1853 kochten de minderbroeders dit huis voor eigen gebruik, maar deden het weer van de hand zodra ze hun vroeger klooster aan de Minderbroedersstraat weer konden betrekken.

Vervolgens hield Jan Seghers er een fietsenwinkel. Daarna vormde Fritz Louis-Dylst het om tot een koffiehuis.

* 1927: "Tentoonstelling. — De «Société Royale Horticole» houdt aanstaanden Zondag, 17 Juli, vanaf 10 u. 's morgens bij Fritz op de Havermarkt een tentoonstelling van Zomerbloemen, welriekende erwten, rozen, enz. Vrije ingang." (4)

* 1936: "(...) Zaterdag, 7 November 1936 om 9 u. op het Vredegerecht, ten overstaan van den Heer Vrederechter des Kantons Hasselt, zullen de notarissen F. Portmans en E. Hage, beide verblijvende te Hasselt, overgaan tot den openbaren verkoop van navolgende goederen: / Stad Hasselt / 1) Een schoon en bijzonder goed gelegen handelshuis met toebehoorten, groot 3 aren 10 centiaren, gelegen Havermarkt 17, gekend als «Hotel Fritz», gekadastreerd sectie H nummer 1019E, palende den Havermarkt, de Stad Hasselt, de Kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw, den heer Gerard Pierloz, en de heren Thijs Marie Jean Noel, Georges en Albert. / Bewoond door Mme Fritz Louis. / Dit huis heeft op het gelijkvloers: herbergplaats, zitplaats, groote keuken en groote eetzaal, op het eerste verdiep zeven slaapkamers; en op het tweede verdiep zeven slaapkamers; en grooten zolder. / Daarenboven heeft dit huis eene inrijpoort en groote veranda. / Het is bijzonder goed gelegen voor herberg, café-restaurant en allen anderen handel. (...) / 2) (...)"

* 1937: "De ontvanger der Domeinen te Hasselt, Maastrichterstraat, 9, zal op Donderdag 18 Februari 1937. om 2 1/2 uur namiddag, ter herberge «Café Fritz» te Hasselt, Havermarkt, nr. 17, openbaar verkoopen, 32 loten boomen, wassende langs de staatsbanen. (...)" (6)

* 1944: "(...) De laatste maanden van de oorlog herinnert Elise zich nog goed. «Op paaszaterdag zagen we vliegtuigen van de geallieerden over Hasselt scheren. Hoe meer, hoe liever, vonden we. In die dagen hebben ze een twintigtal bommen op Hasselt gedropt. (...) We zijn naar Stevoort getrokken, naar een tante. Om er 's nachts te slapen. Want ze bombardeerden meestal als het donker was. (...) Uiteindelijk hadden de bommen - of liever de luchtdruk die ze veroorzaakten - hen toch te grazen. Het dak van Hotel Fritz stortte in, de ruiten waren allemaal stuk. «Voor 700.000 frank kosten,» herinnert Elise zich. «Tante heeft daar maar 150.000 frank oorlogsschade voor gekregen.» (...)" (18)

* 1946: "Zaterdag a.s. om 10 u. 's avonds trekking van den tombola van de Hasseltsche Visschersclub «Recht Voor Allen» in lokaal Fritz Havermarkt 17." (7)

* 1961: "Werkmeisje gevr. 3 d. p. week / Zich aanbieden: Hotel Royal (Frits) / Havermarkt, 17- Hasselt" (8); "(...) Maandag, 29 mei 1961, om drie uur in de namiddag, ten herberge genaamd «Hotel Fritz», gehouden door de h. Trippaerts te Hasselt, Havermarkt, zal de Notaris Hage-Goetsbloets, ten verzoeke van (...), ten meestbiedend en openbaar verkopen: (...)" (9)

* 1968: "Vrijwillige Openbare Verkoop van een Eigendom met toebehoorten en grond genaamd «Hotel Royal», voorheen «Hotel Frits» gelegen te Hasselt Havermarkt nr. 17 (dicht bij de Grote Markt en tegen over het Gerechtshof). / Vrijdag 7 juni 1968, om 15 uur, in café-restaurant «Majestic» te Hasselt, Grote Markt, 2, gehouden door Dhr. Louis Goossens, zal de Notaris Hage Goetsbloets te Hasselt, aan de meestbiedemde en in het openbaar verkopen: (...) Hotel Royal met toebehoorten en grond, groot samen volgens titel en kadaster driehonderd en tien vierkante meter, gelegen Havermarkt nr 17 sektie H nummer 1019-F van het kadaster. / Breedte tegen de straat 10 m - Diepte: circa 30 m. Onderverdeeld als volgt: / Kelder — Gelijkvloers: gelagzaal, keuken, eetkamer, twee bergplaatsen, gang en W.C. en overdekte plaats van 3 m breedte op 30 m. diepte, vanaf de straat, naast het hotel, zijnde afzonderlijke ingang. / Eerste verdieping: zeven slaapkamers (met stromend water), ingerichte badkamer, gang en wc. / Tweede verdieping: zeven slaapkamers (met stromend water), bergplaats en W.C. / Derde verdieping: grote zolder. / Er is gas, water en elektriciteit. / Inbezitneming: bij de betaling van de koopsom. / Er is centrale verwarming met mazout. (...)" (10); "Te huur / Gans vernieuwd (teg. begin '69) / Hotel Royal / Café-Restaurant / (...) Havermarkt, 17, Hasselt / Schrijv. aan de h. Jos Sampermans, Kuringersteenweg 124, Hasselt." (11)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 02-01-2012; (4) Gazet van Genck en Omstreken, 17-07-1927, p. 3.; (5) Het Belang van Limburg, 24-10-1936, p. 7.; (6) Het Belang van Limburg, 07-02-1937, p. 8.; (7) Het Belang van Limburg, 30-01-1946, p. 4.; (8) Het Belang van Limburg, 04-03-1961, p. 14.; (9) Het Belang van Limburg, 13-05-1961, p. 8.; (10) Het Belang van Limburg, 25-05-1968, p. 32.; (11) Het Belang van Limburg, 25-10-1968, p. 22.; (12) Het Belang van Limburg, 22-01-1971, p. 20.; (13) Het Belang van Limburg, 08-01-1974, p. 10.; (14) Het Belang van Limburg, 20-10-1978, p. 12.; (15) Het Belang van Limburg, 28-10-1978, p. 16.; (16) Het Belang van Limburg, 14-01-1980, p. 24.; (17) Het Belang van Limburg, 30-08-1980, p. 10.; (18) Het Belang van Limburg, 08-05-1999, p. 20.

Fiche

Adres: 
De Weygaertsranck
Havermarkt 17
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1019-F
Capakey: 
71022H1019/00F000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Weygaertsranck, In de Stad Maestricht, De Stadt van Maestricht
Naam van het gebouw nu: 
De Weygaertsranck
Periode of stijl: 
17de eeuw // 20ste eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 17de eeuw: herbergier Melchior Creten-Spiegeleers

- 1693: Anna Creten, dochter voorgaande; familie Freysers-Creten

- (?): Peter Ghysens - verkoopt aan

- 1747: Gisbert Van Russelt

- 19de eeuw: Malherbe

- 1853: minderbroeders

- (?): Jan Seghers

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: slotenmaker Joannes Albertus Lambertus Kellens (°Hasselt 1864) X Hasselt 1889 Anna Maria Dylst (Hasselt 1869-1936)

- (?): Fredericus (Fritz) Isidorus Louis (Hasselt 1876-1926) X Victorina Dylst (Hasselt 1877-1958), zus voorgaande

- tot 1960: bediende provinciaal bestuur Alphonse Vanvoorden (Hasselt 1914-1983) X Hasselt 1939 Elise Dylst (Luik 1914-Hasselt 2000)

- 1961: Trippaerts

- 1968: Jos Sampermans (Kuringersteenweg 124)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg Creten (vergaderlokaal van de 'Jongmans')

- hotel (Hôtel de Flandre, Hôtel de Belgique)

- fietsenwinkel Jan Seghers

- ijzerwinkel Kellens-Dylst

- koffiehuis Fritz Louis-Dylst (Hotel Fritz, herberg Fritz, café Fritz)

- café-restaurant-hotel Royal

- veilingzaal Royal

- café-snack-restaurant De Pauze / Theater Royal - Kroontheater

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2016: fruit- en groentehandel 't Vitamientje (+ nr. 19)

Beschrijving buitengevel: 

2008 - Bepleisterd gebouw van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Rechthoekige ramen.

Verbouwingen: 

- 1988: verbouwen gelijkvloers tot handelspand, naar ontwerp van FCS Architectenbureau bvba Hasselt

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 310 m2

Referenties

pp. 181-182 De Stadt van Maestricht heette tijdens de eerste eeuwen van zijn bestaan De Weygaertsranck...
Op 8 mei '45 was voor Elise Vanvoorden het bevrijdingsfeest al voorbij Elise Vanvoorden - intussen 85 -...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Chocolade voor vrouwen, sigaretten voor mannen (1999)
Titel: 

Chocolade voor vrouwen, sigaretten voor mannen (1999)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/05/1999
Pagina('s): 
20
Veilingzaal Royal Hasselt: nieuwe buitenkans voor kunst- en antiekminnend Limburg (1978)
Titel: 

Veilingzaal Royal Hasselt: nieuwe buitenkans voor kunst- en antiekminnend Limburg (1978)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/10/1978
Pagina('s): 
16
Downloads

Overlijdensbericht Victorina Dylst (1958)

PDF icon Download (682.93 KB)

Overlijdensbericht Alphonse Vanvoorden (1983)

PDF icon Download (50.47 KB)

echtg. Elise Dylst (1914-2000)

Overlijdensbericht Elise Dylst (2000)

PDF icon Download (32.06 KB)

wwe Alphonse Vanvoorden (1914-1983)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...