You are here

De Roode Leeuw (Minderbroedersstraat 7)

Description

In de 18de eeuw was dit huis de eigendom van burgemeester Guillaume Claes-Bosch en in de 19de eeuw van jeneverstoker Lodewijk Vanstraelen-Kempeneers.

* 1931: “Studie van Notaris Hechtermans te Hasselt / Openbare Verkoop van eene welgekende herberg gelegen te Hasselt / Woensdag 24 Juni 1931 ten 2 ure namiddag te Hasselt, ter herberge van Ma. de Wwe Guill. Hermans Minderbroederstraat, zal de notaris Hechtermans openbaar, ten meestbiedende verkoopen: () Een Huis gelegen in de Minderbroederstraat nr 7 sectie H nummer 1412b des kadasters, groot 1 aar 10 ca. palende Mr Wilms, Mr T. Theunissen, M. Somers en de Wwe Thoelen. / Bewoond door Mad. de Wwe Hermans. / Dit huis zijnde eene goed gekalandeerde herberg is ook dienstig tot allen anderen handel of tot renteniershuis. Het heeft een façade van ongeveer 8 meters. / Te bezichtigen alle Woensdagen van 9 tot 18 uren. / Inlichtingen en voorwaarden ter studie van den notaris, Leopoldplaats 27, te Hasselt.” (12)

* 1932: "Melkerij - Boter / Steeds verkrijgbaar bij elke gewenschte hoeveelheid, prima kwaliteit. Deensche en binnenlandsche melkerijboter met controlemerk, aan voordeelige prijzen. — Aanbevelend / A. Wilms, Minderbroederstr. 7. Hasselt" (10)

* 1952: “Dinsdag 12 Augustus 1952 om half drie 's namiddags te Hasselt ter zittingzaal van het Vredegerecht, Havermarkt, zal Meester Henri van Soest, notaris ter standplaats Hasselt, ten overstaan van de heer Vrederechter van het Kanton Hasselt, ingevolge de wet van 12 Juni 1818, ten verzoeke der consoorten Wilms ten meestbiedende en publiek verkopen: / Stad Hasselt /  1) Een handelshuis met inrijpoort, tweede woonst en magazijnen, gelegen aan de Minderbroederstraat nr. 7, gekadastreerd sectie H nr. 1411-d, voor een grootte van 2 a. 80 ca. / Aanpalende: ten Noorden: de consoorten de Magnée, Hasselt; ten Oosten: M. en Mej Marquet, Hasselt, M. Somers-Sarlée en kinderen, Hasselt en M. Vanstraelen-Tempels, Hasselt; ten Zuiden: de Minderbroedersstraat; ten Westen: de Domeinen van de Staat. / Beschrijving: 1) Hoofdgebouw: kelders onder het ganse gebouw. / Gelijkvloers: grote winkel, 3 plaatsen dienstig als bureel. W.C. en grote binnenkoer. / Eerste verdieping: keuken, eetkamer, zitkamer, geïnstalleerde badkamer, grote middengang, WC. / Tweede verdieping: 4 grote slaapkamers. / Derde verdieping: zolder. / 2) Tweede woonst: 1 plaats op gelijkvloers, 1 plaats op de eerste verdieping W C. / 3) Magazijnen: kelders onder het ganse gebouw. / Gelijkvloers: 1 groot magazijn. / Eerste verdieping: grote zolder. / Grote overdekte inrijpoort, geschikt als garage. / Verhuurd aan het reisagentschap Edelweiss. (…)” (11)

* 1960: “Uit ter hand te koop / Handelseigendom, gelegen te Hasselt, Minderbroedersstraat, 7. / Beschrijving: 1) Hoofdgebouw: gans onderkelderd. Gelijkvloers: een grote winkel, drie plaatsen dienstig als bureel, een koetspoort en koer. Eerste verdieping: keuken, eetkamer, living, geïnstalleerde badkamer, gang en W.C. Tweede verdieping: vier slaapkamers. Onderdak: zolder. / 2) Een tweede woning: bevattende gelijkvloers één plaats en één plaats op het eerste verdiep en W.C. 3) Een gebouw dienstig als depot: 1 kelder. Gelijkvloers: magazijn. Eerste verdiep: zolder. / Oppervlakte: 02 a. 80 ca. (13)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 03-04-2011; (3) Het Belang van Limburg, 29-07-1956, p. 4.; (4) Het Belang van Limburg, 17-12-1950, p. 4.; (5) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (6) Het Belang van Limburg, 30-06-1963, p. 27.; (7) Het Belang van Limburg, 27-05-1948, p. 9.; (8) Het Belang van Limburg, 24-06-1948, p. 12.; (9) Het Belang van Limburg, 12-10-1948, p. 12.; (10) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 13-02-1932, p. 4.; (11) Het Belang van Limburg, 02-08-1952, p. 9.; (12) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg; 13-06-1931, p. 6.; (13) Het Belang van Limburg, 27-02-1960, p. 10.; (14) Het Belang van Limburg, 17-12-1950, p. 4.; (15) Het Belang van Limburg, 12-10-1958, p. 8.; (16) Het Belang van Limburg, 10-06-1962, p. 6.; (17) Het Belang van Limburg, 04-05-2002, p. 1.

Fiche

Adres: 
De Roode Leeuw
Minderbroedersstraat 7
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1411-E
Capakey: 
71022H1411/00E000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Roode Leeuw
Naam van het gebouw nu: 
De Roode Leeuw
Periode of stijl: 
einde 19de-begin 20ste eeuw
Opdrachtgever: 
Lodewijk Vanstraelen-Kempeneers (?)
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 18de eeuw: Guillaume Claes-Bosch

- 19de eeuw: jeneverstoker Lodewijk Vanstraelen (Hasselt 1833-1905) X Maria Rosalia Leontina Kempeneers (Herk-de-Stad 1852-Hasselt 1926) [beiden begraven Oud Kerkhof, sectie H, graf nr. 36]

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): Guillaume Hermans (Kuringen 1860-Hasselt 1924) X Hasselt 1885 Maria Ludovica Coenen (Hasselt 1862-1936); en kinderen

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (?): herberg G. Hermans-Coenen

- (1950): Reizen Edelweiss (4) - voorheen achtereenvolgens Rozenstraat 15 (7), Lazarijstraat 73 (8), Stadhuisplein 8 (9)

- (1958): Reizen Generalcar (15)

-  1960-1963: Reizen Sarlée - verhuist naar De Weyndroeff, Maastrichterstraat 29 (6)

- 2002: Schoenen Hush Puppies (17)

- Tom Collins Interiors

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2017: boetiek Seventy One

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit eind XIX - begin XX. Bakstenen gebouw met een gecementeerde en beschilderde lijstgevel. Gecementeerde hoekbanden aan de geveluiteinden en het risaliet in de rechtertravee; imitatiebanden. Rechthoekige vensters in een gecementeerde omlijsting met negblokken en arduinen lekdrempels op consoles; gecementeerde ontlastingsbogen aan de bovenvensters. Houten kroonlijst en steigergatvulling in de vorm van metalen leeuwekoppen. Gewijzigde benedenverdieping. Zijgevels met aandaken en vlechtingen. (2)

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 280 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Reizen Sarlée huldigde nieuw kantoor in te Hasselt (1963)
Titel: 

Reizen Sarlée huldigde nieuw kantoor in te Hasselt (1963)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/06/1963
Pagina('s): 
27

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...