You are here

Bovy, Joseph (1810-1879)

Description

Joseph Bovy was de zoon van Arnold Bovy, een uit Luik afkomstige griffier bij de rechtbank in Roermond. Hij voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Koninklijke College van zijn geboortestad. Bovy ging daarna naar de Université de Liège waar hij in 1833 promoveerde tot doctor in de rechten.

Het jaar nadien begon Bovy zijn carrière bij het Limburgse provinciebestuur. Na een korte periode als ondersectiechef werd Bovy in december 1834 benoemd tot kabinetschef van gouverneur Werner de Lamberts-Cortenbach. Na de splitsing van de provincie Limburg in een Belgisch en een Nederlands deel als gevolg van het Verdrag der XXIV artikelen koos Bovy voor de Belgische nationaliteit en werd hij arrondissementscommissaris van Hasselt, een functie die hij combineerde met zijn functie op het kabinet van de gouverneur en zijn functie als advocaat aan de balie van Hasselt.

Bij de verkiezingen in mei 1840 werd Bovy verkozen als provincieraadslid van de Katholieke Partij en nam ontslag als kabinetschef en arrondissementscommissaris. Vanaf 1842 was hij bestendig gedeputeerde en bleef dit tot in 1857 toen hij benoemd werd tot griffier van het provinciebestuur.

Tussen 1850 en 1855 maakte Bovy als vertegenwoordiger van het provinciebestuur deel uit van de Belgisch-Nederlandse Commissie die belast was met de verdeling van de eigendommen, de schulden, de rechten en de plichten van de grensgemeenten die betrokken waren bij de splitsing van Limburg van 1839. Bovy had vooral een aandeel in de verdeling van het Stramprooierbroek tussen de gemeenten Molenbeersel en Stramproy. Na de ontbinding van de commissie werd Bovy verheven tot ridder in de Leopoldsorde en tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Toen einde 1871 gouverneur De Decker moest aftreden wegens zijn betrokkenheid bij een faillissement, werd Bovy beloond voor zijn jarenlange inzet voor de provincie. In het voorjaar van 1872 werd hij door de toenmalige regeringsleiders De Theux de Meylandt en Malou benoemd tot nieuwe gouverneur. Als gouverneur besteedde Bovy veel aandacht aan de aanleg van nieuwe infrastructuur, de gezondheidszorg, het onderwijs en de landbouw. Door zijn jarenlange ervaring en zijn dossierkennis genoot hij veel respect als gouverneur.

Vanaf november 1878 kreeg Bovy gezondheidsproblemen en hij trok zich meer en meer terug op zijn landgoed in Bolderberg. In maart 1879 stierf hij na een periode van 45 jaar ten dienste van de provincie Limburg. Joseph Bovy werd in Bolderberg begraven.

Uit: Wikipedia

Weetjes: 

* "Joseph Bovy was mede-intekenaar en stichtend lid van het Hasseltse Casino, stichtend lid en commissaris van de Soviété de Redoutes et Concerts de la Ville de Hasselt, lid van de Société Royale de Musique et Rhétorique in 1854 en erelid van deze vereniging in 1874." (2)

(1) Mertens J., 'Joseph Bovy (1810-1879), gouverneur van Limburg, 1872-1879, 45 jaar ten dienste van de provincie', in: De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 (1989), pp. 193-212.; (2) De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 (1989), p. 198, noot 17.

Fiche

Naam: 
Joseph Bovy
Alias: 
Lambert Hubert Joseph Bovy
Geboorteplaats: 
Roermond (NL)
Geboortedatum: 
05.11.1810
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
14.03.1879
Lidmaatschap: 
Rederijkerskamer De Roode Roos
Beroep: 
advocaat, arrondissementscommissaris, provincieraadslid, gouverneur Limburg (1872-1879)
Opleiding: 
Universiteit Luik

Referenties

De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 (1989)
Titel: 

De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 (1989)

Plaats van uitgave: 
Maastricht
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...