You are here

Billen, Jean Joseph (1810-1875)

Description

Drukker Jean Joseph Billen werd in Alken geboren in 1810. In 1829 huwde hij in Hasselt met Barbara Lambertina Duys (Hasselt 1799-1850), schoonzus van drukker Pieter Frederik Milis

Het echtpaar ging in Tongeren wonen, waar Jean Joseph een drukkerij opende. Echter niet voor lang, want in 1833 vestigde hij zich als drukker in Hasselt, eerst in de Nieuwstraat en daarna in het huis Het Boogsken in de Demerstraat.

Zijn huwelijk werd gezegend met drie dochters en twee zonen, waaronder drukker François Philippe (Tongeren 1830-Hasselt 1894), Jeanne Catharine (Hasselt 1832-1898) en Joanna Melania (Hasselt 1841-1893), die met stadssecretaris en rijksarchivaris Henri Van Neuss trouwde.

Jean Joseph Billen mocht zich 'imprimeur de la Ville' en 'imprimeur de l'administration Provinciale' noemen. Hij werkte, net zoals Milis, binnen drie domeinen: traditionele drukwerk: bidprentjes, doodsbrieven, grammatica’s (Nederlands, Frans en Latijn) en andere school- en lesboeken; het officiële drukwerk: kiezerslijsten, officiële reglementen, statuten, aankondigingen en verordeningen; de periodieke pers: nieuw gegeven in 19de eeuw, Petites affiches de la Province de Limbourg (september 1833-ca. eind 1834, onder redactie van Maastrichtenaar Jan Mathijs), Courier Du Demer (december 1833-ca. eind 1834), Journal de Hasselt et de la Province (augustus 1856-1857, liberaal getind), Aenkondigings-Blad der provincie Limburg (1864).

Billen overleed in Hasselt in 1875 en werd begraven op het Oud Kerkhof. Zijn kinderen, François Philippe en Jeanne Catharine, die ongehuwd bleven, zetten de drukkerij in de Demerstraat verder.

Weetjes: 

* Oud Kerkhof, sectie B, graf nr. 71

Fiche

Naam: 
Jean Joseph Billen
Geboorteplaats: 
Alken
Geboortedatum: 
02.08.1810
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
09.06.1875
Beroep: 
drukker

Multimedia

Referenties

pp. 11-13 [...] Een derde drukker die omstreeks 1830 in Hasselt actief was, heette Jean Joseph Billen (...
Drukkend Hasselt (2003)
Titel: 

Drukkend Hasselt (2003)

Ondertitel: 
Drukkers & drukkerijen van 1830 tot 1950
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Het Oud-Kerkhof (2000)
Titel: 

Het Oud-Kerkhof (2000)

Ondertitel: 
19de-eeuwse parkbegraafplaats
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Register(s) Burgerlijke Stand (Stadsarchief Hasselt)
Titel: 

Register(s) Burgerlijke Stand (Stadsarchief Hasselt)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...