Billen Jean Joseph - uit: Drukkend Hasselt (2003)

Description

pp. 11-13
 
[...]

Een derde drukker die omstreeks 1830 in Hasselt actief was, heette Jean Joseph Billen (1802*-1875). Hij werd geboren in Alken, verhuisde naar Diest, en huwde in 1829 met Barbara Lambertina Duys, de schoonzus van Pieter Frederik Milis. Het jonge koppel trok naar Tongeren, waar Billen in 1831 begon met de uitgave van het weekblad Le Messager de Tongres. Maar omdat de zaken er niet floreerden, verhuisde het gezin in 1833 naar Hasselt. Jean Joseph Billen richtte een drukkerij op in de Nieuwstraat 74, en verhuisde in 1834 naar de Demerstraat 123, naar Het Boogsken.

De activiteiten van Milis en Billen, het duo dat het drukwerk in Hasselt tussen 1830 en 1850 zowat alleen in handen had, spitsten zich toe op een drietal domeinen; het traditionele drukwerk, het officiële, en – een nieuwigheid! – de periodieke pers. Beide drukkers gebruikten hun persen voor het drukken van bidprentjes, doodsbrieven en allerhande aankondigingen, en vonden hiervoor afzet in zowat heel Midden-Limburg. Daarnaast drukten zij Nederlandse, Franse en Latijnse grammatica's, en andere school- en lesboeken. 
[...]
Daarnaast vonden zowel Milis als Billen in de overheid een opdrachtgever. Na 1830 en zeker na 1839 met de scheiding van de beide Limburgen, groeide de administratieve rol van Hasselt. Van een bescheiden stadje ontwikkelde het zich op korte tijd tot de hoofdplaats van een provincie. Het Provinciaal Bestuur kreeg er haar zetel. De stedelijke en provinciale overheid, de Commissies van de Burelen van Weldadigheid en van de Burgerlijke Godshuizen konden allen bij de drukkers van de Demerstraat terecht. Veelal ging het dan om het drukken van kiezerslijsten, officiële reglementen, statuten, aankondigingen of verordeningen. Milis en Billen mochten zich imprimeur de l'administration Provinciale noemen, Billen was tevens imprimeur de la ville, en Milis mocht sinds 1844 in zijn drukwerk de vermelding P.F. Milis, imprimeur de S.A.R. Mgr le Duc de Brabant opnemen, een titel waar hij prat op ging.

Pieter Frederik Milis zou echter vooral naam maken als een dynamisch, gedreven en onvermoeibaar gazettier. Door het drukken en uitgeven van weekbladen – al dan niet met een ideologisch programma – werd een forum gecreëerd waar recente gebeurtenissen, maatschappelijke ontwikkelingen en actuele voorvallen van commentaar konden worden voorzien en standpunten ter zake konden worden verdedigd. Een geheel nieuw gegeven voor Hasselt, waar een plaatselijke pers tot dan toe onbestaande was geweest. In samenwerking met de lokale intelligentsia werden verscheidene persinitiatieven op het getouw gezet door Pieter Frederik Milis, Jean Joseph Billen en vanaf 1846 ook door de uit Leuven afkomstige Jean Victor Bernard Finoulst (1819-1881), die toen als boekdrukker op de Botermarkt aan de slag ging. Het ene initiatief had al meer succes dan het andere.

Jean Joseph Billen startte in september 1833 in Hasselt de uitgave van de Petites Affiches de la Province de Limbourg, een blad onder redactie van de Maastrichtenaar Jan Mathijs Clermont (1807-?). Zowat een maand later, op 12 oktober 1833, liet Milis de Nouvelliste, Journal de la province de Limbourg verschijnen. In december van datzelfde jaar zou Billen een tweede blad, de Courrier du Demer, hebben gelanceerd. Geen van deze persinitiatieven was echter een lang leven beschoren. Voor eind 1834 werd de uitgave van de Petites Affiches en van de Courrier du Demer gestaakt, Milis' Nouvelliste verscheen nog tot in 1836.

[...]
Jean Joseph Billen, die in de jaren 1830 niet bijster veel succes had gehad met zijn weekbladen, poogde in augustus 1856 met het Journal de Hasselt et de la Province – eerder liberaal geïnspireerd – weerom een persorgaan op te richten. In 1857 verscheen echter het laatste nummer. Met zijn Aenkondigings-Blad der provincie Limburg, verschijnend sinds 1864, had hij meer geluk.

p. 37

BILLEN, Jean Joseph (1802*-1875)
Jean Joseph Billen was de schoonbroer van Pieter Frederik Milis. Hij opende eerst een drukkerij in Tongeren, maar verhuisde in 1833 naar Hasselt, waar hij een drukkerij begon in de Nieuwstraat, later in de Demerstraat. Jean Joseph Billen was drukker van vooral officieel drukwerk en enkele weekbladen.

- Petites affiches de la Province du Limbourg (1833)
- Le Courier du Demer (1833-1834)
- Journal de Hasselt (1856)
- Aenkondigingsblad der provintie Limburg (1863-1875)

 


* Volgens zowel zijn huwelijksakte als zijn overlijdensakte werd hij geboren in 1810 (Registers Burgerlijke Stand, Stadsarchief Hasselt). 

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...