You are here

Koloniale Waren Janssens & Gilissen - Magazijn Baar (Koningin Astridlaan 85)

Description

Het magazijn is in 1931 gebouwd naar een ontwerp van architect Arthur Baar. Het magazijn werd in gebruik genomen door de firma 'Koloniale Waren Janssens & Gilissen'.

Nadat het bedrijf stopgezet werd, heeft het pand lange tijd leeggestaan. Momenteel (2010) is hier een cultuur- en dienstenhuis in gevestigd.

Arthur Baar bouwde dit magazijn voor de heer Gilissen, vlak naast zijn woonhuis. Baar heeft zijn best gedaan om de architectuur van Huibrecht Hoste na te bootsen, zodat de stijl van het magazijn conform is met die van het woonhuis. Hij maakt een bijna letterlijke vertaling van het Huis Gilissen in zijn ontwerp voor het Huis Sternotte. Maar de stijl van dit magazijn leunt door zijn sobere vormgeving dichter aan bij de nieuwe zakelijkheid dan bij het romantisch kubisme van Hoste; De verspringingen in de gevel zijn niet zo gedurfd, het is eenvoudiger en rechtlijniger gebleven.

* De term 'nieuwe zakelijkheid' zorgt voor heel wat verwarring. Bijna elke auteur heeft er een andere opvatting over. Meestal wordt de nieuwe zakelijkheid omschreven als een vrijere interpretatie van de internationale stijl. Het belang van standaardisatie en het gebruik van glas en staal om een lichte en open ruimte te bekomen, zijn de kenmerken. Hier is gekozen voor een ruimere opvatting. Onder nieuwe zakelijkheid wordt verstaan: een bouwstijl die afstapt van de overmatige decoratieve behandeling van het geheel. Het is een stijl die zoekt naar versobering en het functionele in het gebouw tracht te verwerken, zonder het hele gebouw te onderwerpen aan de functionele ideologie. Het gebouw is een sober geheel, waarvan de weinig versiering hoofdzakelijk constructief gebruikt wordt.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Kadaster KL 212 Afdeling 7 nr. 5361 (3) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 12-12-2009

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
71327G0607/00B003 = 7-G-0607-B-003
Periode of stijl: 
1931
Architect: 
Arthur Baar (Hasselt 1886-1961)
Opdrachtgever: 
Paul Gilissen-Le Bon (Hasselt 1888-1968)
Stijl: 
nieuwe zakelijkheid, modernisme
Vorige functie(s): 

magazijn

1956: Firma Koloniale Waren Janssens & Gilissen

Huidige functie: 

2010: Cultuur- en dienstencentrum 'Pand Koloniale Waren' (Open Circuit)

Beschrijving buitengevel: 

* Magazijn en woonhuis, ca. 1935 n.o.v. architect A. Baar. Bakstenen gebouw van vijftien trav. en drie bouwl. onder platdak, voorzien van grote rechth. vensters, deuren en poorten. Horizontaliserend lijnenspel door gebruik van een grote variëteit aan materialen: breuksteen, arduinen blokken, baksteen en beton; de gevel wordt verlevendigd door erkers. (3)

* Het magazijn bestaat uit twee delen, een horizontaal gericht linkerdeel, en een verticaal gericht rechterdeel (de poort). Het rechterdeel heeft een blauwe hardstenen plint, opgevuld met gele natuursteen. De rest van het geheel bestaat uit lange verticale vensterstroken, die de lengte van het gebouw volgen. Het wordt bekroond door een bakstenen geheel, met uitspringende horizontale banden in blauwe hardsteen. Het linkerdeel heeft een uitgesproken horizontaal karakter door de horizontale vensterstroken op beide verdiepen, nog beklemtoond door de natuurstenen banden die over de gevel lopen. Het poortgedeelte springt lichtjes terug en vormt een goed geslaagde overgang tussen het verticale en horizontale. Dit gedeelte is even hoog als het rechterdeel, maar bevat dezelfde horizontale ramen als het linkerdeel. Het gebouw telt twee bouwlagen, waardoor een ingewikkelde skeletconstructie nodig was.

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 5588 m2

Referenties

De Koloniale Waren - Janssens & Gilissen 1926-1977 (2008)
Titel: 

De Koloniale Waren - Janssens & Gilissen 1926-1977 (2008)

Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 
Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)
Titel: 

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)

Ondertitel: 
deel I, deel II (inventaris)
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kunstencentrum Belgie koopt Pand Koloniale Waren (2009)
Titel: 

Kunstencentrum Belgie koopt Pand Koloniale Waren (2009)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/09/2009
Downloads

Een nieuwe kunstplek in Hasselt (2007)

PDF icon Download (1.83 MB)

Kunstencentrum Belgie koopt Pand Koloniale Waren (2009)

PDF icon Download (376.75 KB)

Recent toegevoegd

In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...