DOSSIER Kapellen en kerken

In de volksdevotie neemt de Mariaverering een zeer belangrijke plaats in. Reeds in de klassieke oudheid werden moedergodinnen vereerd gedurende de maand mei, onder andere door het planten van een meiboom. Sinds de middeleeuwen wordt Maria officieel vereerd als moeder van God. In de 13de eeuw werd beslist om de meimaand in het teken te stellen van de verering van Maria. Vanaf de 19de eeuw kreeg de meimaand als Mariamaand zodanig veel pauselijke aandacht dat de Mariaverering werd gezien als aanvulling op de officiële eredienst. Een uiting van Mariadevotie zijn de talrijke kapelletjes. Vele van die kapelletjes zijn gebouwd als teken van dankbaarheid, bijvoorbeeld voor een genezing. Niet alle kapellen zijn evenwel gewijd aan de verering van Maria. Er zijn eveneens tal van kapellen gewijd aan Jezus of aan een specifieke heilige.

In dit dossier een overzicht van kapellen, kapelletjes, grotten, kruisen en andere vormen van (volks)devotie in Hasselt. Ook de ondertussen verdwenen items werden opgenomen. Kerken en kapellen, al dan niet als onderdeel van een klooster, school, ziekenhuis of andere instelling, of parochies werden (voorlopig) nog niet allemaal opgenomen in dit overzicht.

Onderwerpen

De kapel is toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes, reeds gekend in 1775, en was oorspronkelijk in vakwerk...
Tussen de twee lindes op het kruispunt van de Tomstraat , de Rapertingenstraat en de Bieststraat staat...
In de 19de eeuw werd hier de H. Antonius vereerd. Zijn beeld werd in een zuilkapelletje gezet. Nadien...
De kapel van de Kattendans ('katte' is oud-Keltisch voor vee en 'dans' wijst op door hagen omringde...
De kapel van Tuilt , vroeger opgedragen aan Sint-Jan, werd in 1704 gebouwd op het grondgebied van de...
De grot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes is gebouwd in 1937. Ze staat naast de Leonarduskapel in Overdemer...
In de Dormaalstraat in Schimpen is er een kapel opgericht als herdenking aan de slachtoffers van de...
De Sint-Rochuskapel op het Herbroek vervangt een andere kapel die aangeduid is in de atlas van de...
Eigenaar Jef Gerrits verkocht in 1950 een stuk grond aan Interelectra Limburg om deze maatschappij toe...
Deze grot is gebouwd door de bewoners, na de vestiging van de Eerwaarde Zusters Kindsheid Jesu in...

Map

Multimedia

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...