You are here

Willems, Louis (1822-1907)

Description

Louis Willems werd in 1822 in Hasselt geboren. Zijn vader was een vooruitstrevend industrieel en producent van jenever en bovendien eigenaar van meerdere stallen waarin hij de ossen vetmestte.

Louis studeerde aan het college in Hasselt, eindigde zijn humaniora in Rolduc, volgde in Leuven de faculteit van geneeskunde en behaalde zijn doctoraat met grote onderscheiding. Vervolgens vervolmaakte hij zich nog gedurende een jaar in Parijs bij professoren met internationale faam en bekwaamde hij zich in de veeartsenijkunde. Ook deed hij Duitsland, Nederland en Zwitserland aan, om er ter plaatse de oorzaken van de longziekte van het rundvee te bestuderen.

In 1850 kwam hij zich in Hasselt vestigen, werd chirurg en nadien geneesheer van het hospitaal, waar hij voor de behoeftigen kosteloos consultaties hield.

In 1851 bracht hij in de medische wereld een omwenteling tot stand, toen hij vaststelde dat microben in het longexsudaat van runderen de oorzaak waren van de gevreesde pleuropneumonie. Willems toonde aan dat uit smetstof, getrokken uit ziek longweefsel van besmet vee, een vaccin kon ontwikkeld worden waardoor bij preventieve inenting gezonde runderen tegen de ziekte geïmmuniseerd konden worden. In die mate mag hij op het gebied van de pokkenbestrijding beschouwd worden als een voorloper van Pasteur.

Anderhalf jaar nadat hij longpeststof had aangebracht op de staart via een ondiepe insnijding wist hij dat het dier beschut was tegen verdere aanvallen. Al ondervond hij weerstand van conservatieve veeartsen, hij werd toch in augustus 1852 door de gemeenteraad om zijn inspanningen gefeliciteerd. Ook in het buitenland raakte zijn uitvinding bekend. Verschillende academies namen hem op in hun ledenkring.

Op 9 oktober 1853 hielden de Hasseltse distillateurs een banket ter ere van Willems, waarbij hem een portret en een gouden medaille werd aangeboden. In 1857 werd Willems aangesteld tot hoofdgeneesheer van de burgerlijke gestichten. In oktober van dat jaar werd hij gekozen tot gemeenteraadslid. Tot zes maal toe (tot 1890), zag hij zijn mandaat vernieuwd. Sinds 1852 was hij eveneens lid van de geschiedkundige "Société scientifique et littéraire du Limbourg."

Hij trad op 22 augustus 1872 in Luik in het huwelijk met Eugenie Malherbe. Uit deze echt werden twee kinderen geboren, Margaretha en Albert. In 1870 werd hij tot geneesheer van de gevangenis aangesteld en in 1873 tot leraar aan de provinciale vroedvrouwenschool. Vooral in de jaren 1859 en 1866 toen de cholera over de stad woedde, kende de inzet van de dokter geen grenzen. Sedert 1879 zetelde hij als provinciaal raadslid en nadien als bestendig afgevaardigde in de provincieraad. In belangrijke besprekingen omtrent hygiëne en milieu kwam hij tussen met gezag.

Een hoogtepunt van zijn leven was ongetwijfeld 14 oktober 1900, toen heel de wetenschappelijke wereld met de nodige luister de vijftigste verjaardag van zijn doctoraat en van de uitvinding van het vaccin tegen de veepest herdacht. Dokter Willems overleed in zijn geboortestad op 21 januari 1907. Zijn naam blijft verbonden aan een Hasseltse straat en aan het instituut voor kankeronderzoek en -preventie in Diepenbeek. (G.C.)

Uit: Hasseltse Portretten (1997), pp. 63-64.

Weetjes: 

* Begraven Oud Kerkhof, sectie H, graf 3; samen met zijn echtgenote Eugenie Malherbe (Luik 1822-Hasselt 1911)

Fiche

Naam: 
Louis Willems
Alias: 
Ludovicus Joannes Joseph Willems
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
25.04.1822
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
21.01.1907
Belangrijk op het vlak van: 
ontdekking vaccin tegen veepest; 'Hasseltse Pasteur'
Beroep: 
geneesheer, chirurg, gemeenteraadslid (1857-1890), provincieraadslid, bestendig afgevaardigde

Referenties

pp. 121-122 Dokter Louis Willems de Louis Pasteur van Hasselt Hasselt * 1822-1907 Veel mensen kennen...
Dokter Willems werd geboren in Hasselt in het jaar 1822. In 1850 vestigde hij zich definitief als...
pp. 278-279 Lodewijk Willems, echtgenoot van Maria Malherbe, werd op 25 april 1822 geboren in het huis...
* Maladies contagieuses et inoculations préventives (s.d.); * Mémoire sur la pleuropneumonie épizootique...
100 invloedrijke Limburgers (2001)
Titel: 

100 invloedrijke Limburgers (2001)

Ondertitel: 
Van Ambiorix tot Roppe
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2001
Beelden in Hasselt (s.d.)
Titel: 

Beelden in Hasselt (s.d.)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Cover: 
Dokter Louis Willems (2007)
Titel: 

Dokter Louis Willems (2007)

Ondertitel: 
Redder van runderen en mensen
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Cover: 
Dokter Louis Willems spoot longpest in staart (2007)
Titel: 

Dokter Louis Willems spoot longpest in staart (2007)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
20/10/2007
Groote mannen van Limburg (1928)
Titel: 

Groote mannen van Limburg (1928)

Plaats van uitgave: 
Antwerpen
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasseltse Portretten (1997)
Titel: 

Hasseltse Portretten (1997)

Ondertitel: 
800 jaar geschiedenis op mensenmaat
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1997
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Downloads

Dokter Willems is een voorloper van Pasteur (HBvL, 11/12-01-1992)

Image icon Download (551.8 KB)

Geneesheer redt ossen (HBvL, 7/8/9-04-2007)

Image icon Download (376.17 KB)

[deel 1] "Vechten tegen de bierkaai" (HBvL, 20/21-01-2007)

Image icon Download (485.84 KB)

[deel 2] "Vechten tegen de bierkaai" (HBvL, 20/21-01-2007)

Image icon Download (505.68 KB)

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...