Verhalen

You are here

Hasselaren worden wel eens Vinstermikken genoemd. Over de oorsprong van die naam bestaan verschillende...
Vanaf de 13 de eeuw bouwde de abdij van Herkenrode via schenkingen en aankopen vooral in het huidige...
Plaei is een Oud-Vlaams woord dat in de Nederlandse lexicons niet voorkomt. In Limburg wordt er de dikke...
De parochie Sint-Gertrudis Kuringen verenigt zich niet alleen maar feest ook graag. Zo ontstonden in...
Het Virga Jessespel werd gecreëerd voor de zevenjaarlijkse feesten in 1954 door Jos Schonkeren . Vroeger...
“DE MYSTERIES IN HET LEVEN VAN O.L.VROUW EN HUN WEERSLAG OP HET GELOOFSLEVEN VAN DE KRISTENHEID” “HEILIG...
“MARIA KONINGIN” De processie huldigde Maria als een unieke, grote koningin, koningin van landen en...
“MARIA MOEDER” De Virga Jesse ommegang van 1968 heeft een veel diepere betekenis dan het in stand houden...
“GODS DROOM OVER MENS EN WERELD” Deze ommegang is een mariale ommegang met een eeuwenoude traditie. Hij...
Al van voor de Franse Revolutie schenkt de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse om de zeven...