Ursulinenschool / Mijlpalen - uit: Historiek van het honderdjarig bestaan van de Ursulinen te Hasselt (1968)

Description

Op 29 februari 1868 krijgen de Zusters het bezoek van zes pauselijke zouaven. Het zijn landgenoten die als vrijwilliger deelnamen aan de veldslagen van 1867 in de Romeinse staten en het erekruis dragen.

De grote bekommernis van de Zusters is aan hun leerlingen een christelijke opvoeding verschaffen. De voorbereiding tot de eerste Heilige Communie is voor hen heel belangrijk. Een hoogtepunt van het schooljaar 1868-1869 is dan ook de eerste Heilige Communie van één half-interne leerlinge M. Nagels, op 18 mei 1869. Het volgend schooljaar doen vijf leerlingen hun Heilige Communie. 

Op 12 oktober 1869 bezoekt Kanunnik de Molder het klooster. Hij is aangesteld als Visitator van de Ursulinenkloosters. Om dit bezoek te vieren staat de Visitator drie speciale H. Communies toe. 

Op 21 oktober 1870 verrast Monseigneur de Montpellier, Bisschop van Luik, de jonge communauteit met een onverwacht bezoek. 

Tijdens het 5de schooljaar, krijgen de Zusters op 7 april 1872 bezoek van Monseigneur Vranken, Bisschop van Batavia. 

In 1878 wordt E.H. Kanunnik Schoolmeesters, diocesaan Inspecteur benoemd tot Pastoor-Deken te Hasselt. Dat jaar is ook een rouwjaar. Op 12 augustus is E. H. Kan. Vanderijst te Luik overleden. Op 21 november overlijdt E. Mère Stanislas, Overste te Sint-Truiden. Ze wordt vervangen door Mère Jozefine.

1879 is een bekende datum in de geschiedenis van het Belgisch schoolwezen. De zogenaamde "ongelukswet" werd gestemd. Hierdoor moest het programma van het lager onderwijs niet langer godsdienst of zedenleer bevatten. 

In 1881 krijgen de Ursulinen E.P. Valentinus, "het heilig Paterke", als biechtvader toegewezen. E.P. Valentinus blijft biechtvader tot 1897, dan wordt hij vervangen door E.P. Wenceslas. 

Bij de stichting was voorzien dat de Ursulinen te Hasselt enkel externe leerlingen zouden aanvaarden. Er bestonden immers reeds vele internaten in de omtrek en hun huis was daarvoor te klein. Toch zien ze zich gedwongen om in oktober 1887 vier leerlingen als pensionaire aan te nemen. Een jaar later zijn het er al acht. 

Einde februari 1894 wordt  het klooster getroffen door influenza. Verschillende zusters worden er door aangetast. De toestand is zo erg dat de leerlingen voor enkele dagen naar huis gestuurd worden.

In 1896 krijgen de Zusters bezoek van Mgr. Benjamen, Missiebisschop van de orde der Franciscanen, die reeds 24 jaar het Evangelie preekt in China. In november van dat jaar ontsnappen de Zusters aan een hevige brand, aangestoken door twee kleine bengels. 

In juni 1899 heerst er roodvonk in de stad en verschillende kinderen sterven als slachtoffer van deze epidemie. Op 10 november 1899 krijgen de Zusters bezoek van Mgr. Doutreloux, Bisschop van Luik om een nieuw altaar te consacreren. 

1906, drie Franse Ursulinen van het klooster van Evreux zoeken hun toevlucht in het klooster te Hasselt. De wet Combes had in Frankrijk de religieuze congregaties beroofd van het recht tot onderwijs en de kloosterlingen verjaagd.

Op 12 maart 1929 bezoekt Koning Albert de jonge beroepsschool. De Koning wordt door mère Ursule ontvangen in de spreekkamer en woont verschillende lessen bij. 

Tijdens Wereldoorlog II zijn twee zusters door Duitse politie weggehaald uit het klooster wegens hun Engelse identiteit. Ze worden eerst gevangen gezet in een soldatenkamp in Leopoldsburg. Later worden ze ondergebracht in het Instituut der Franciscanessen te Brussel-Woluwe waar ze tot aan de bevrijding verblijven. 

In december 1964 verblijven 15 kongolose en 2 Belgische Ursulinen enkele dagen in het klooster te Hasselt. Ze zijn gevlucht voor de rebellen. 

In 1968 vierden het klooster en de school hun honderdjarig bestaan.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...