Tribunaal der XXII - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

p. 91

Het Tribunaal der XXII was een hooggerechtshof dat te Luik zetelde. Het behandelde klachten en stelde zelf onderzoek in aangaande gevallen van omkoperij waarbij hoge officieren en openbare ambtenaren waren betrokken; het behandelde ambtelijke corruptie en miskenning van recht.

Mantelius beschrijft de samenstelling en de werking van het hof als volgt: In 1372 nemt het Collegie oft Gericht van twee en twintich mannen (gelyck men 't noemt) syn begin. Ende worden jaerlycx vier gekosen uyt den Adel, vier uyt 't Domkapittel, vier uyt de stadt Luyck, twee van Hoy, twee van Dinant, een van Tongeren, Sintruyen, Foss, Tuyen (= Thuin).

Het Tribunaal was in feite reeds in 1343 door Adolf van der Marck opgericht. Even later werd het opgeheven, maar op 2 december 1372 werd het weer opgericht. Na de slag van Othée in 1408 werd het door de Bourgondiërs een tweede maal afgeschaft, en in 1420 door Jan van Heinsberg andermaal hersteld.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...