You are here

Description

Het pand ligt op de hoek van de Thonissenlaan en de Diesterstraat. Het pand had soms ook als adres: Diesterstraat 25.

* 1913: "Men vraagt bekwame bakkersgast, bij M. Hub. Stevens-Maris, bakker, Diesterschestraat, 25, Hasselt" (14)

* 1935: "Bij uitscheiding van handel / Openbare verkoop van een Commerciehuis te Hasselt. Dinsdag 15 Oktober om 2 uren namiddag ten herberge genaamd «In de Kroon» te Hasselt, Schiervellaan zal de notaris Goetsbloets ten meestbiedend verkoopen: Stad Hasselt: Een schoon en bijzonder goed gelegen handelshuis met toebehoorten groot 1 are 62 centiaren, gelegen Diesterstraat nr. 25, gekadastreerd sectie H nummer 1384r4 palende gezegde straat, de Thonissenlaan en de H.H. Vandermeeren en Vandebroek. Dit huis heeft eene facade van 7 m. 20 cm. tegen de Diesterstraat en eene groote facade tegen de Thonissenlaan. Het huis heeft schoone groote gewelfde kelders. Op het gelijkvloers: winkel, zitplaats, eetplaats, keuken, koer en 2 W.C. Op het eerste verdiep: zes slaapkamers met stadswater W.C. Op het tweede verdiep: vijf slaapkamers. Gansch nieuw dak. Door zijne schoone ligging op den hoek der Diesterstraat en de Thonissenlaan en zijne twee bijzondere ingangen langs de beide straten is dit huis bijzonder geschikt voor herbergier, Hotel, en alle anderen handel. Aan te slaan op 1 Januari 1936. Verkoopsvoorwaarden ten kantoor van den notaris Goetsbloets." (15)

* 1940: "Men vraagt flinke jongen als leergast voor garage. – Diesterstraat, 25 te Hasselt." (11)

* 1945: "Te koop: 2 volledige onderstellen voor aanhangwagen compleet met pont. 1 met banden 160/40, 1 met banden 600/21. Noury Diesterstr. 25 Hasselt." (12)

* 1971: "Firma met naam werft aan: (…) Kom en vraag inlichtingen: (…) Maandag 11 jan. '71: café Caravelle, hoek Thonissenlaan en Diesterstraat, Hasselt, van 12 tot 21 uur." (6)

* 1980: "Over te nemen: welgekend café Caravelle, Thonissenlaan, Hasselt / Gunstige prijs / Zich bevragen brouwerij Jupiler, Lombaardstraat 22 Hasselt. Tel 011-22 56 32 of 22 56 34." (7)

* 1988: "Taverne Olsen, Diesterstraat 25, Hasselt, 011-22.73.75 vrgt. (hulp) kok, eventuele opleiding. Afspr: 10.30-12 u." (8)

* 1991: Taverne Olsen vrgt keukenhulp kok of kokkin vr. fulltime dienst, z.w. Thonissenlaan 1, 3500 Hasselt 011/ 22 73.75" (9)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt toen en nu (1985), p. 175.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 10-02-2011; (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 20-06-2012; (5) Dossier Vergunningen, nr. 1998/00415 - Stadsarchief Hasselt; (6) Het Belang van Limburg, 07-01-1971, p. 16.; (7) Het Belang van Limburg, 13-09-1980, p. 39.; (8) Het Belang van Limburg, 21-11-1988, p. 8.; (9) Het Belang van Limburg, 19-04-1991, p. 35.; (10) Hasseltse Cafés anno 1992. (1992), p. 111.; (11) Het Belang van Limburg, 23-03-1940, p. 5.; (12) Het Belang van Limburg, 16-04-1945, p. 3.; (13) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (14) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 12-04-1913, p. 6.; (15) Het Belang van Limburg, 28-09-1935, p. 6.

Fiche

Adres: 
Thonissenlaan 1
[Diesterstraat 25]
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1384-M-009
Capakey: 
71022H1384/00M009
Periode of stijl: 
2de helft 19de eeuw // 1998
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1913): bakker Guilielmus Hubertus (Hubert) Stevens (°Hasselt 1867) X Hasselt 1895 Gertrudis Amelia Maris (°Kuringen 1869); hun kinderen: Maria Louisa Cornelia (°Hasselt 1896), Georges Joannes Maria (Hasselt 1900-1919) en Joanna Maria Carolina (°Hasselt 1902) X Hasselt 1929 mijningenieur Ferdinand Henri Werbrouck (°Moeskroen 1900)

- (1936): Charles Noury X Victorine Boersma (Maastricht 1902-Hasselt 1968); hun kinderen: Jeanne (Koekelberg 1930-Hasselt 2004), tweeling Peter & Anne (°Hasselt 1938) - voorheen Kapelstraat 45

- (1992): Bernard Lisotte (10)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (1913): bakkerij Hubert Stevens-Maris (14)

- (1936): garage Noury (11, 12)

- (1971)-1980: taverne Caravelle (6, 7)

- (1988): taverne Olsen (8, 9, 10)

- 2008-2012: kapsalon Sanké

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2017: Switch Service (Apple)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Neoclassicistisch getint hoekhuis van drie bouwlagen. Bakstenen gebouw met gecementeerde lijstgevel, beschilderd, voorzien van rechthoekige muuropeningen.

Verbouwingen: 

- 1998: slopen en wederopbouw winkelwoonhuis in opdracht van Gekrido nv, naar ontwerp van architect Paul Wijndaele (Hasselt)

- 2008: reclame en bestemmingswijziging (van handel naar kapsalon) in opdracht van Sanké

Algemeen: 

- burgerhuis

- hoekhuis

- perceelgrootte: 150 m2

Referenties

Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Hasseltse Cafés anno 1992. (1992)
Titel: 

Hasseltse Cafés anno 1992. (1992)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1992
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Victorine Boersma (1968)

PDF icon Download (27.96 KB)

wwe van Charles Noury

Overlijdensbericht Peter Noury (2000)

PDF icon Download (35.34 KB)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...