Theelen Frans - uit: Drukkend Hasselt (2003)

Description

p. 29

In de loop van de jaren 1920 en 1930 zouden nog heel wat personen - onder andere Desiré Dobbels, François Gielissen, C. Dirix en J. Lisens - in Hasselt een drukkerij of drukkerijtje beginnen. Waarschijnlijk de belangrijkste nieuwkomer was Frans Theelen. In 1926 opende Frans Theelen (1885-1971) in de Tramstraat en in nauw contact met het Secretariaat voor Maatschappelijke Werken een drukkerij, onder de naam Concentra.

Frans Theelen was de zoon van Nicolaas Theelen (1848-1918), bekend publicist, toneelschrijver en overtuigd katholiek. In 1879 had Nicolaas Theelen - naar aanleiding van de Schoolwet - als ambtenaar bij het kadaster ontslag genomen, en was in datzelfde jaar in Tongeren met de Sint-Maternusdrukkerij begonnen, waar hij Het Algemeen Belang der Provincie Limburg drukte. Frans Theelen zette de drukkerij na de dood van zijn vader in 1918 verder en stichtte in 1925 de Gazet van Hasselt - niet te verwarren met Leëns opgedoekte weekblad - en de Gazet van Genk. Het jaar daarop, in 1926 verhuisde hij naar Hasselt, en in 1929 begon hij met het drukken van de Gazet van Sint-Truiden en Onze Kempen. Frans Theelen, die sinds november 1919 katholiek volksvertegenwoordiger was voor het arrondissement Tongeren-Maaseik, had daarmee een vijftal weekbladen waarin hij zijn ideeën kenbaar kon maken aan een breed publiek.

Maar net zoals bij Olyff was er na de Eerste Wereldoorlog een grotere verdraagzaamheid naar de ideologische overkant. Ook Theelen wilde algemene informatiebladen drukken. Hij streefde ernaar zijn weekbladen om te vormen tot dagbladen, maar dat lukte niet. Rationaliseren was de boodschap. Frans Theelen nam eind 1932 afscheid van de politiek en smolt zijn vijf weekbladen - Olyff had het ooit eens over "de vijfkoppige draak van de Tramstraat" - om tot een blad dat sinds 1 januari 1933 dagelijks verscheen, Het Belang van Limburg.

p. 36

In 1953 haalde Frans Theelen Jan Baert (nvdr: +1986) naar Hasselt. De Bruggeling Baert - die familiale banden had met Theelen - had voordien enige ervaring opgedaan bij West-Vlaamse uitgeverijen, maar werd vanaf 1 januari 1953 directeur van Het Belang van Limburg. Baert kreeg van Frans Theelen heel wat vrijheid, en hij bouwde de drukkerij Concentra uit tot een heuse uitgeverij die veel meer deed dan het drukken van een dagblad. De drukkerij op de hoek van de Tramstraat en de Frans Massystraat werd in 1955 overgebracht naar een ruimer pand in de Frans Massystraat, een paar huizen verder. Later werd het Hotel Royal aan het stationsplein aangekocht, dat werd omgebouwd en verbonden met de drukkerij. Onder impuls van Jan Baert werden stappen gezet om de N.V. Concentra onder te brengen in een nieuw complex aan de Herckenrodesingel, een stap die in 1973 daadwerkelijk werd gezet. De drukkerij schakelde over van typerotatie naar offset en Het Belang van Limburg werd op 3 september 1973 de eerste Belgische krant met redactionele foto's in vierkleurendruk.

p. 38

THEELEN, Frans (1885-1971); drukker, afkomstig uit Tongeren, bracht in 1926 de door zijn vader Nicolaas Theelen opgerichte Sint-Maternusdrukkerij over naar Hasselt, drukker en uitgever van verscheidene weekbladen, ging in 1933 van start met Het Belang van Limburg, katholiek volksvertegenwoordiger van 1919 tot 1932, overtuigd flamingant.

Het Algemeen Belang der Provincie Limburg (1918-1932)
Gazet van Hasselt (1925-1932)
Gazet van Genk (1925-1932)
Gazet van Sint-Truiden (1929-1932)
Onze Kempen (1929-1932)
Het Belang van Limburg (1933-)

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...