historiek

In het midden van de zevende eeuw kwam Gillis (Egidius) vanuit zijn geboortestad Athene zich vestigen in...
In 1142 schonk de graaf van Loon - wellicht Lodewijk I of een van zijn leenmannen - aan enkele...
Koning Willem I van Nederland kon de Belgische onafhankelijkheid in 1830 moeilijk aanvaarden. Vooral de...
In de jaren dat de geuzen en de beeldenstormers circa 1567 onze kontreien overspoelden waren kerken en...
Tijdens de 16 e eeuw was de Prins-Bisschoppelijke Zetel van Luik ingenomen door een gouwgenoot. Hij...
De dienstplicht door loting of 'conscriptiewet' verwekte een boerenopstand. Jonge 'conscrits' of '...
In 1948 nam de groep Fryns de succesrijke likeurfabriek Jos Notermans over, gelegen aan de Kuringerpoort...
In 1980 was de Vrije Openbare Bibliotheek August Vermeylen , gevestigd in de Helipoststraat 33 in Runkst...
Het is in Hasselt een eervolle traditie geworden om op de vooravond van het Sint-Niklaasfeest in een...
In Tuilt werd op 3 november 1932 de gemeenteschool geopend. Er was toen echter geen lokaal beschikbaar,...

Pages