Fernand Froyen

Wanneer de lente haar intrede doet in de stad, ziet men het dadelijk aan de bottende boompjes langs onze...
p. 116 Hasselt na Wereldoorlog II [...] 1950-1960: Willy Claes wordt dirigent van de Socialistische...