You are here

Sint-Ludovicuszaal (Minderbroedersstraat 15-17)

Description

De naam van dit pand, dat deel uitmaakt van het minderbroederklooster, verwijst naar Jan Lodewijk Paquay, beter gekend als het 'Heilig Paterke'.

* Op 20 augustus 1914 krijgt de Sint-Ludovicuszaal van het klooster een nieuwe bestemming: gedurende twee weken worden er Duitse soldaten verpleegd. Deze zaal zal qua invulling nog diverse functies toegewezen krijgen in de loop van de oorlog, waaronder die van ‘broodmijn’; ‘komiteitszaal’; studiezaal voor studenten en een quarantainezaal voor zieke vluchtelingen. (6)

* 1927: "In St-Ludovicuszaal. - De talrijke leden van den bond van het H. Hart, die de lessen van Geloofsverdediging volgen, hebben Woensdag der vorige week een echt buitenkansje gehad. In de keurig geschilderde St-Ludovicuszaal - een werk van onzen Hasseltschen kunstenaar, den Heer Jules Jans - kregen ze eene voordracht met lichtbeelden door den Z. E. H. Pater Anicetus over Limburg's Schutsengel, den Z. E. P. Valentinus Paquay zaliger. De Z. E. H. Hendrikx, pastoor-deken, sprak een woord van lof tot de onvermoeibare leeken-apostels en tot de ijveraarsters voor het nooit volprezen werk der Intronisatie. De vergadering werd gesloten door den H. Donné, Proost, met een gebed tot Christus Koning der Wereld." (4)

* 1952: "Prachtig glasraam. - Door de Hasseltse glazenier A. Van Rompaey, werd een prachtig glasraam vervaardigd en geschonken aan het Hasselts St. Valentinuskoor. Dit glasraam zal binnenkort geplaatst worden in de St. Ludovicuszaal. Het glasraam stelt het Heilig Paterke voor met de spreuk «Deo Canto»." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), pp. 246-248.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 04-07-2011; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 30-10-1927, p. 3.; (5) Het Belang van Limburg, 19-01-1952, p. 4.; (6) Oorlogsverslag geschreven door pater gardiaan Bonaventura Jans (collectie Het Stadsmus)

Fiche

Adres: 
Ludovicuszaal
Minderbroedersstraat 15-17
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1403-G (complex) / 1-H-1390-V (tuin)
Capakey: 
71022H1403/00G000 (complex) / 71022H1390/00V000 (tuin)
Naam van het gebouw nu: 
Sint-Ludovicuszaal
Periode of stijl: 
17de eeuw / 2de helft 19de-begin 20ste eeuw
Stijl: 
neoromaans
Eigenaars / Huurders voor 1900: 
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- minderbroeders

Vorige functie(s): 

deel van het minderbroederklooster

Huidige functie: 

deel van het minderbroederklooster

Beschrijving buitengevel: 

1975 - (...) Van de gebouwen rondom de tweede binnenkoer resten alleen nog de Z.W. (3) (nvdr: nr. 15) en de N.O.-vleugel (4); beide klimmen in kern op tot XVII, doch werden sterk aangepast in XIX en XX. De binnenkoer is bereikbaar via een getoogde inrijpoort in een rechthoekige, geblokte omlijsting van hardsteen, thans opgenomen in een recent gebouw (nvdr: nr. 17). De Z.W.-vleugel is aan de straatkant gelegen en springt uit t.o.v. de aanleunende vleugel, l.; acht traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen); bakstenen gebouw met een gecementeerde Z.W.-gevel; rechthoekige vensters (XIX B), de bovenvensters met geprofileerde omlijsting en volutesluitsteen van stuc, en kordon vormende hardstenen lekdrempels; rechthoekige deur in een vlakke, hardstenen omlijsting; de achtergevel is witgeschilderd en voorzien van grotendeels gedichte, rechthoekige muuropeningen. (...) (3)

Verbouwingen: 

- 2de helft 19de eeuw

- begin 20ste eeuw

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Minderbroedersstraat 19, 21, 23 en Isabellastraat 21): 4455 m2 + 2257 m2 (tuin)

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Fig. XXVI - uit: Inventaris van het cultuurbezit in België, p. 342

PDF icon Download (158.95 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...