Sint-Lambertuskerk Kiewit - uit: Kiewit & Banneux / Warm Aanbevolen (2008)

Description

pp. 58-60

De Sint-Lambertuskerk van Kiewit

Vanaf de jaren 1920 van de vorige eeuw ontwikkelde het gehucht Kiewit zich tot een zelfstandige parochie. De belangen van de achthonderd bewoners van dit stadsgedeelte waren tot nog toe slechts stiefmoederlijk bejegend door de overheid. Voortaan zou de veehandelaar Jozef van Oostveldt zich opwerpen als de verdediger van de materiële en sociale behoeften van dit kwartier. 

Als voorloper van de definitieve kerk werd in 1925 een noodkapel gebouwd, die deels als gebedshuis deels als klaslokalen werd ingericht.

De verkiezing van Jozef van Oostveldt tot gemeenteraadslid in 1926 versnelde de procedure tot het bekomen van een eigen parochie. Een ministerieel besluit van 18 augustus 1927 verleende zijn goedkeuring aan het bestaan van een autonome parochie, toegewijd aan de H. Lambertus. De nieuwe kerkelijke omschrijving strekte zich uit over de ruime strook die besloten lag tussen de Genkersteenweg, de rand van Kuringen in het oosten, de begrenzing met Zonhoven in het noorden en de gemeente Genk langs de westzijde. 

Mathieu Reggers nam op 1 april 1931 als eerste parochieherder zijn intrek in de nieuwgebouwde pastorij langs de Kempische Steenweg. Op 18 augustus besloot de kerkfabriek een machtiging aan te vragen voor het bouwen van een kerk. Zij omschreef het vooropgezette project als een gebouw in gotische stijl naar het model van de kerk van Tervant-Paal, echter zonder toren om al te drukkende kosten te voorkomen. Architect Ulrix uit Tongeren werd aangezocht om een ontwerp uit te tekenen. Zodra de goedkeuring in het Belgisch Staatsblad was gepubliceerd, werd aannemer August Droogmans uit Kermt als laagste onderschrijver belast met de uitvoering van de werken. Toen bleek dat de financiering van de werkzaamheden geen haalbare kaart was, boden verschillende inwoners gratis hun hulp aan om met paard en kar de bouwmaterialen ter plaatse te brengen. Op 19 juni 1935 werd de kerk plechtig ingezegend door monseigneur Kerkhofs, bisschop van Luik. Op dat ogenblik was Mathieu Reggers reeds overleden en werd hij vervangen door pastoor Vandervoort. Nu kon er gedacht worden aan de inkleding van het interieur: achtereenvolgens werden het centrale kruis, de communiebank, een biechtstoel, het beeld van Sint-Lambertus boven de ingang, het hoofdaltaar, de twee zijaltaren, de preekstoel, de kruisweg en de verwarming geïnstalleerd.

In september 1944 bevond Kiewit zich midden in het schietveld tussen de geallieerde troepen en de Duitse frontlijn. Uiteraard liep de kerk hierbij zware beschadigingen op. Na de oorlog werden de herstellingen volledig vergoed door het ministerie van oorlogsschade.

Het palmares van de derde pastoor van Kiewit, Michel Hermans, was rijkelijk gevuld met de realisatie van enkele grote werken: de uitbreiding van de scholeninfrastructuur, de herstelling van de verwarming in de kerk, schilderwerken en verfraaiing van het interieur van de kerk, een nieuwe communiebank, het orgel, de plaatsing van brandglasramen door het atelier Van der Essen uit Roermond. Zijn belangrijkste zorg ging echter naar zijn parochianen op de Hasseltse Heide. Dankzij zijn niet aflatende inzet konden de eerste schoolpaviljoentjes al in 1959 in gebruik genomen worden. Datzelfde jaar mocht monseigneur Van Zuylen er de hulpkapel inwijden. 

In zijn kielzog volgden de pastoors Franz Schifflers, Harie Driesen, Bernard Delhaise en Willy Vanormelingen, die elk vanuit een eigen visie hun persoonlijke stempel drukten op het leven van de gemeenschap die hun was toevertrouwd.

Recent toegevoegd

Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...