Seghers René – uit: Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)

Description

pp. 261-262

René Seghers werd op 27 februari 1904 te Hasselt geboren.

Hij deed zijn middelbare studies aan het Atheneum waar hij in 1924 het einddiploma in de Wetenschappelijke Afdeling behaalde.

Zijn Frans leraar Jean Depaye merkte aldra zijn buitengewone fijngevoeligheid, zijn scherpe opmerkingsgeest en zijn rijke fantasie op, die hij bij het verbeteren van zijn opstellen tactvol wist aan te wakkeren of te leiden.

Onder invloed van deze uitstekende leraar en onder leiding van Michel de Ghelderode schreef Seghers in het Frans enkele gedichten, die omstreeks 1926 in “Le Thyrse” verschenen; een verhaal “Damone le Fort”, dat in 1927 in “La Renaissance d’Occident” gepubliceerd werd en enkel andere verhalen in “La Flandre Libérale”. Michel de Ghelderode gaf aan René Seghers de raad in het Nederlands te schrijven.

Seghers zette zich aan het werk om deze taal, die hij tot dan toe verwaarloosd had, behoorlijk machtig te worden en het bleek weldra dat hij nu pas zijn schrijverstalent ontdekt had.

Hij publiceerde achtereenvolgens twee toneelstukken: “De zeergeleerde Dr. Molekul” (Uitg. Palmer-Putman, 1931) en “Alexander” (Uitg. Vermaut, 1932); twee bundels sprookjes en vertellingen “De Reine Spiegel” (Uitg. Standaard, 1936) en “Maya” (Uitg. Michiels, 1939); een bundel gedichten “Vuurringen” (Uitg. M.R.B., 1942. In 1942 schreef hij een kleine monographie over zijn geboortestad “Hasselt” (Kunstkring, Brussel) werkje waarvan hij ook een Franse uitgave bezorgde (Ed. Cercle d’Art, Bruxelles).

In hetzelfde jaar verscheen ook zijn “Anthologie de Poètes Flamands” (Ed. Journal des Poètes, Bruxelles), een keuze van in het Frans vertaalde Nederlandse gedichten uit de periode 1920-1942).

René Seghers schreef drie romans: “Waterval” (Uitg. Lage Landen, Brussel, 1943), “Huize Klarijn” (Uitg. Kinkhoren, Brussel, 1945) en “Sonate voor Louise” (Uitg. Kinkhoren, Brussel, 1946) en drie verhalen: “De Sater en de Dwaas” (Nieuwe Stem, Amsterdam, 1949) “De Vreemde” (Dietse Warande en Belfort, 1948) en “De Wateren van Mara” (Dietse Warande en Belfort, 1949) waarvan de laatste twee in het Duits vertaald werden en in “Die Presse” te Wenen verschenen.

Hij vertaalde uit het Duits in “Dietse Warande en Belfort” “De Brandende Braamstruik” van Ernst Wiechert.

René Seghers schreef ook enkele toneelstukken, die door het N.I.R. uitgezonden werden, waaronder: “Een ingewikkeld geval”, “De Ideale Nacht” en “Onrust”.

René Seghers openbaart zich in zijn werk als een fijngevoelig aestheticus; zijn verhalen zijn poëtische verzinsels, die de kinderen tot nadenken dwingen; in zijn romans streeft hij er naar een artistieke interpretatie van het menselijk voelen en denken te geven. Ze benaderen enerzijds de poëzie, terwijl zij anderzijds steun zoeken bij de psychologie en de biologie.

Wat de vorm betreft, streeft Seghers naar een verjongd classicisme. Hij onderging de invloed van Ernest Wiechert en van “Le grand Maulnes” van Alain Fournier.

Enkele maanden geleden stichtte Seghers met Johan Daisne en Jef van Wijnsberghe de Dolfijngroep. Deze groep zal een serie romans laten verschijnen, de Dolfijnreeks, waaronder twee van Seghers: “Schimmen in de Dwaaltuin” en “De Strijd met de Duisternis”.

René Seghers is Secretaris van de Vlaamse P.E.N.-Club en lid van de “Vereniging van Limburgse Schrijvers”.

René Seghers is een geboren romanschrijver, die het patrimonium der Vlaamse Letteren aanzienlijk verrijken zal.

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...