Register van de Broederschap van Sint-Gertrudis Kuringen - uit: Kuringen 750 jaar vrijheidsrechten (1990)

Description

pp. 30-31

Aan het altaar van Sint-Gertrudis was ook een vrome broederschap verbonden, die voor haar overleden leden regelmatig een mis opdroeg, waarschijnlijk op zon- en feestdagen. Een voorbeeld uit 1539: "Den XVIII novembris heb ich gecelebreert het begenckenis in dy bruederschap van Sinte Geertruyt voer dy ziel van joffrouw Marie van Elderen ende op dit pas waerden noch gecelebreert XVI messen".

De leden van de broederschap werden ingeschreven in een fraai register, dat nu bewaard wordt in de sacristie en dat nog in zeer goede staat is. Uit de ingeschreven namen blijkt dat het broederschap al snel een hoogstaand karakter kreeg: we vinden er namen van verscheidene prinsbisschoppen met hun getrouwen, vooraanstaanden uit Hasselt en omgeving, musici, valkeniers, abdissen van Herkenrode en kloosterzusters, maar ook gewone burgers uit Kuringen en daarbuiten zodat het een register is dat op demografisch vlak erg interessant is.

J. Grauwels werkte tot 1982 aan de identificatie van alle ingeschreven personen, maar na zijn overlijden is de door hem verzamelde informatie verdwenen. 

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...