Raskin Jozef / Leopold Vindictive - uit: Stevoort ... warm aanbevolen (2002)

Description

pp. 21-22

Het verhaal van 'Leopold Vindictive' en zijn postduiven

Reeds weinig maanden na de overgave, begon de weerstand zich te organiseren. De spionagegroep waartoe Pater Raskin behoorde, werd opgericht in de zomer van 1940. Als schuilnaam had hij 'Leopold Vindictive' gekozen: de naam van de koning, waaraan toegevoegd de naam van de Engelse kruiser, die onder bevel van admiraal Keyes had deelgenomen aan de blokkade van de haven van Zeebrugge, op 23 april 1918.

In juli 1941 kwam het eerste contact met Londen tot stand. Althans, van die dag af dateren de geheime radioberichten van de BBC, de Engelse zender, aan Leopold. Ook met postduiven werd gewerkt. In dit verband verscheen in 1945 een artikel in het Engels weekblad 'The Illustrated London News', waaruit bleek dat reeds in de eerste oorlogsdagen het 'Royal Corps of Signals' de waardevolle hulp ontving van duivenkwekers uit alle streken van het land. Men begon in de bezette gebieden duiven te parachuteren op plaatsen, die vooraf werden aangeduid in overleg met de leden van het verzet. Die koene mannen schreven dan hun inlichtingen op speciaal dun papier en staken dat rolletje in de koker, dat vastzat aan één van de poten van de duif. De vogel, eenmaal vrijgelaten, vloog recht naar zijn til, in de één of andere Engelse tuin of binnenkoer. De eigenaar maakte de koker los en zond het voorwerp ongeopend naar het 'Royal Corps of Signals', langs de voorgeschreven weg. De boodschap kwam zodoende, binnen de vierentwintig uur, in handen van de Militaire Inlichtingendienst te Londen.

De krant publiceerde dan een boodschap, ondergetekend LEOPOLD VINDICTIVE, een boodschap die inderdaad uiterst belangrijk werd geacht en vijfduizend woorden bedroeg, met veertien kaartschetsen en tekeningen. De duif die ze meebracht, in één enkele koker, was in België neergelaten op 5 juli 1941, losgelaten voor de terugreis op 12 juli en bereikte haar til in Engeland nog diezelfde dag.

Was het gunstig verloop van die berichtgeving een aanmoediging voor de spionagegroep van Pater Raskin, blij verrast waren toch vooral de Londenaren, toen zij merkten van welk formaat hun medewerkers waren, die achter de vijandige lijnen op levensgevaar de strijd bleven voortzetten.

Pater Raskin maakte vooral veel schetsen van de Atlantiek-muur met zijn talloze versterkingen en tekende verder in Oostende, Raversijde, Middelkerke, Wenduine en elders schuilplaatsen, geschutstellingen, nesten van machinegeweren, vliegvelden, spoorwegen en zo meer. Een paar dagen nadat gemeld was dat er een uitzendingspost van de Duitse Marine stond in een bosje bij Brugge werd deze reeds gebombardeerd.

Maar juist toen het moeizaam pionierswerk, einde april 1942, achter de rug lag, kwamen de Duitsers erachter wie Leopold Vindictive eigenlijk was. Na zijn aanhouding begon voor hem een echte kruisweg, die zeventien lange maanden heeft geduurd en die leidde tot zijn terechtstelling in Dortmund op 18 oktober 1943.

Het behoeft geen betoog dat bij de bevrijding in september 1944 de vreugde, na 4 jaar dwangregime, haast te groot was om in één oogwenk te kunnen verwerken. 

Recent toegevoegd

1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...