Raskin Jozef / Leopold Vindictive - uit: Stevoort ... warm aanbevolen (2002)

Description

pp. 21-22

Het verhaal van 'Leopold Vindictive' en zijn postduiven

Reeds weinig maanden na de overgave, begon de weerstand zich te organiseren. De spionagegroep waartoe Pater Raskin behoorde, werd opgericht in de zomer van 1940. Als schuilnaam had hij 'Leopold Vindictive' gekozen: de naam van de koning, waaraan toegevoegd de naam van de Engelse kruiser, die onder bevel van admiraal Keyes had deelgenomen aan de blokkade van de haven van Zeebrugge, op 23 april 1918.

In juli 1941 kwam het eerste contact met Londen tot stand. Althans, van die dag af dateren de geheime radioberichten van de BBC, de Engelse zender, aan Leopold. Ook met postduiven werd gewerkt. In dit verband verscheen in 1945 een artikel in het Engels weekblad 'The Illustrated London News', waaruit bleek dat reeds in de eerste oorlogsdagen het 'Royal Corps of Signals' de waardevolle hulp ontving van duivenkwekers uit alle streken van het land. Men begon in de bezette gebieden duiven te parachuteren op plaatsen, die vooraf werden aangeduid in overleg met de leden van het verzet. Die koene mannen schreven dan hun inlichtingen op speciaal dun papier en staken dat rolletje in de koker, dat vastzat aan één van de poten van de duif. De vogel, eenmaal vrijgelaten, vloog recht naar zijn til, in de één of andere Engelse tuin of binnenkoer. De eigenaar maakte de koker los en zond het voorwerp ongeopend naar het 'Royal Corps of Signals', langs de voorgeschreven weg. De boodschap kwam zodoende, binnen de vierentwintig uur, in handen van de Militaire Inlichtingendienst te Londen.

De krant publiceerde dan een boodschap, ondergetekend LEOPOLD VINDICTIVE, een boodschap die inderdaad uiterst belangrijk werd geacht en vijfduizend woorden bedroeg, met veertien kaartschetsen en tekeningen. De duif die ze meebracht, in één enkele koker, was in België neergelaten op 5 juli 1941, losgelaten voor de terugreis op 12 juli en bereikte haar til in Engeland nog diezelfde dag.

Was het gunstig verloop van die berichtgeving een aanmoediging voor de spionagegroep van Pater Raskin, blij verrast waren toch vooral de Londenaren, toen zij merkten van welk formaat hun medewerkers waren, die achter de vijandige lijnen op levensgevaar de strijd bleven voortzetten.

Pater Raskin maakte vooral veel schetsen van de Atlantiek-muur met zijn talloze versterkingen en tekende verder in Oostende, Raversijde, Middelkerke, Wenduine en elders schuilplaatsen, geschutstellingen, nesten van machinegeweren, vliegvelden, spoorwegen en zo meer. Een paar dagen nadat gemeld was dat er een uitzendingspost van de Duitse Marine stond in een bosje bij Brugge werd deze reeds gebombardeerd.

Maar juist toen het moeizaam pionierswerk, einde april 1942, achter de rug lag, kwamen de Duitsers erachter wie Leopold Vindictive eigenlijk was. Na zijn aanhouding begon voor hem een echte kruisweg, die zeventien lange maanden heeft geduurd en die leidde tot zijn terechtstelling in Dortmund op 18 oktober 1943.

Het behoeft geen betoog dat bij de bevrijding in september 1944 de vreugde, na 4 jaar dwangregime, haast te groot was om in één oogwenk te kunnen verwerken. 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...