You are here

Prinsbisdom Luik (1366-1794)

Description

De aanhechting van het graafschap Loon bij het prinsbisdom Luik in 1366 bracht voor Hasselt geen wezenlijke wijziging met zich mee in het administratief en juridisch bestuur. Vroegere privilegies en het oude gewoonterecht bleven gehandhaafd. Ook de traditionele instellingen bleven verder bestaan. Zo behielden de Loonse en Luikse schepenbank elk hun eigen rechtspraak. De stedelijke instellingen bleven aanvankelijk ongewijzigd, maar op regionaal vlak ressorteerde Hasselt voortaan onder het verbond der Luikse steden.

Vanaf 1366 moest Hasselt dus lief en leed delen met het Land van Luik. De geschiedenis van het Luikse volk, waarvan vele bladzijden met bloed besmeurd zijn, drukte voortaan zijn stempel op de hoofdstad van het graafschap Loon. Het Land van Luik vormde als het ware een republiek van federaties van steden die er deel van uitmaakten.

Aan het hoofd van deze staat stond de prins-bisschop, aangesteld door het kapittel van de Sint-Lambertuskathedraal. Zijn wereldlijke macht betrok hij via de investituur van de keizer van het Duitse Rijk. De prins-bisschop was ook graaf van Loon en voert deze titel in zijn blazoen. De soevereiniteit van de prins vond een tegengewicht in de drie stenden (Staten), die bij iedere besluitvorming hun instemming dienden te geven. Via deze standenvertegenwoordiging wist het Luikse volk zijn beruchte vrijheden af te dwingen. Hasselt, een van de goede steden van het Land van Luik, was in de Derde Stand vertegenwoordigd door een gevolmachtigde.

Tijdens de eerste Luikse jaren schaarde Hasselt zich aan de zijde van de cité ardente in haar strijd voor de democratisering van de instellingen, waardoor de ambachten meester werden op het stadhuis.

Uit: Hasseltse Portretten (1997), pp. 17-18.

Fiche

Datering: 
1366
1794

Referenties

pp. 22-25 Regeerperiode Jan van Arkel 1364-1378 Arnold van Hoorn 1378-1389 Jan van Beieren 1390-1418 Jan...
Hasseltse Portretten (1997)
Titel: 

Hasseltse Portretten (1997)

Ondertitel: 
800 jaar geschiedenis op mensenmaat
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1997
Cover: 
Les Armoiries des Princes Evêques de Liège (1958)
Titel: 

Les Armoiries des Princes Evêques de Liège (1958)

Plaats van uitgave: 
Luik
Jaar van uitgave: 
1958

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...