You are here

Oud Provinciehuis (Thonissenlaan 15 - Dokter Willemsstraat 32-34)

Description

Het voormalige provinciegebouw ligt aan de Thonissenlaan en Dokter Willemsstraat.

Bij heel wat mensen is een deel van het gebouw gekend onder de naam 'Zaal Onder de Toren'.

* De Provincie Limburg zette tussen 1938 (ontwerp) en 1941 (voltooiing) dit gebouw neer om er een administratief centrum van te maken. Hier zetelde ondermeer Interelectra. De toren aan het gebouw was een idee van toenmalig gouverneur Verwilghen. Hij vond dat elk openbaar gebouw uitgerust moest zijn met een toren. De toren zou een verwijzing zijn naar het belfort. Het complex beschikt over een Zaal Onder de Toren.

* Tijdens de Tweede Wereldoorlog deden de kelders van het gebouw dienst als 'de grote schuilkelder'.  De ingangen naar de kelder bevonden zich aan de Zaal Onder de Toren (Thonissenlaan) en aan de kant van de Dokter Willemsstraat. Paasmaandag 1944 schuilden de familie Greven (uit de Lazarijstraat) in deze kelder. De ruimte zat stampvol. De mensen waren bang en bidden veel. Dichtbij het gebouw vielen die dag een aantal bommen, met heel wat vernielingen en een paar doden tot gevolg.

* 1946: "Centrale Gebouwen voor Technische Diensten Thonissenlaan te Hasselt. - Uitvoeren van Verfwerken - Bestek : 85;742.15 fr. Lastenboek te bekomen bij den Provincialen Opziener der Gebouwen: Dr Willemsstraat 34 te Hasselt. Opening der inschrijvingen: Donderdag 25 Juli te 14 uur." (8) / "Herdenking – Vandaag, Zaterdag 21 September (1946), te 15 uur, zal in de zaal «Onder den Toren», Thonissenlaan, de herdenkingsplechtigheid doorgaan van het 25 jarig bestaan van den Provincialen Limburgschen Electriciteitsdienst en de tentoonstelling te dier gelegenheid ingericht. Na de plechtigheid zal aan de genoodigden een thee aangeboden worden. De beambten van de Provinciale Diensten zullen inzonderheid deze gebeurtenis herdenken op 28 September." (9)

* 1991: "Limburg staat op zijn kop. Vanaf vandaag tot en met volgende maandag verhuizen zo 'n 600 medewerkers van de provincie naar het nieuwe Provinciaal Administratief Centrum, kortweg het PAC. Een monsteroperatie, waarvoor liefst 90 verhuiswagens van 6 uur ‘s morgens tot 22 uur 's avonds zullen af- en aanrijden van de Dr. Willemsstraat en de Thonissenlaan naar de Universiteitslaan. Als alles volgens plan verloopt, moeten alle provinciale medewerkers dinsdagmorgen hun dossiers uitpakken in hun nieuwe, riante kantoren. De bestendige deputatie uitgezonderd. Want de zes deputés pakken, samen met hun secretariaatsmedewerkers, pas op 19 oktober de koffers. Dan zal het zowat vijftien jaar geleden zijn dat de toenmalige provincieraad principieel besliste een nieuw provinciehuis te bouwen. (...)" (18)

* 1992: De stad werd ca. 1985 eigenaar van het gebouw. (5) De verhuis van de stedelijke diensten vond plaats in 1992. Volgens Het Belang van Limburg: "De verhuis verloopt volgens een welomlijnd scenario over verschillende fasen. De politie en het stedelijk archief zullen de eersten zijn om het oud provinciegebouw in te nemen. De politie komt aan de voorkant, in de Thonissenlaan en het archief verhuist naar de kelder. In een tweede fase volgt de administratie van de technische diensten en later nog de sportdienst en de dienst welzijn". (7)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) De groene boulevard (2004), p. 32. Hier staat ook een oude prentkaart van het gebouw. Het Stadsarchief bewaart ook foto's en prentkaarten, o.m. nr. 1373, 1374, 1380.; (3) Twee andere afbeeldingen in: Hasselt toen en nu (1985), p. 176.; (4) Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998), p. 75 (deel I) en inv.nrs. 25, 178 (deel II).; (5) Het Belang van Limburg, 24-06-1985, p. 10.; (6) Het Belang van Limburg, 18-09-1991, p. 14.; (7) Het Belang van Limburg, 28-02-1992, p. 14.; (8) Het Belang van Limburg, 14-07-1946, p. 14.; (9) Het Belang van Limburg, 21-09-1946, p. 5.; (10) Architectuurroute (2011); (11) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 02-07-2012; (12) Dossier Vergunningen, 23/11/1962, Thonissenlaan 15, Stadsarchief Hasselt; (13) Het Provinciehuis te Hasselt (1996), p. 21.; (14) Interview Guy Smeets, opgenomen in het kader van Open Monumentendag door de Erfgoedcel Hasselt, 12-07-2012.; (15) Interview Susan en Willy Greven, opgenomen in het kader van Open Monumentendag door de Erfgoedcel Hasselt, 19-07-2012.; (16) Bouwplannen, met invulling van de verschillende ruimtes, zijn terug te vinden in het Stadsarchief Hasselt, Bouwvergunningen 1938 nov-dec (87401).; (17) Het Belang van Limburg, 28-02-1991, p. 9.; (18) Het Belang van Limburg, 27-09-1991, p. 12.

Fiche

Adres: 
Oud Provinciehuis
Thonissenlaan 15
Dokter Willemsstraat 32-34
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1188-K
Capakey: 
71022H1188/00K000
Naam van het gebouw vroeger: 
Provinciehuis
Naam van het gebouw nu: 
Oud Provinciehuis
Periode of stijl: 
1938-1941
Architect: 
P.J.J. Verbruggen (Brussel +1940), F. De Groodt
Opdrachtgever: 
Provincie Limburg (gouverneur Hubert Verwilghen)
Aannemer: 
Thiriart (Leuven)
Stijl: 
romantisch kubisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1941-1985: Provincie Limburg
- ca. 1985: Stad Hasselt

Vorige functie(s): 

administratief centrum provincie Limburg / centraal gebouw van de provinciale technische en elektriciteitsdiensten (deels Interelectra)

In 1991 verhuizen de provinciale diensten naar nieuwbouw Universiteitslaan 1.

Huidige functie: 

administratief centrum Stad Hasselt

Thonissenlaan 15: lokale politie HAZODI

Dokter Willemsstraat 32-34: Administratief Centrum (AC) Dokter Willems: Ruimtelijke Ordening, Technische Diensten Werken, ...

Beschrijving buitengevel: 

2009 - Oorspronkelijk was het bakstenen gebouw twee bouwlagen hoog, later, in 1962, werd een derde bouwlaag toegevoegd. Het kantoorgedeelte heeft een uitgesproken horizontaal karakter, terwijl de feestzaal een verticaal karakter heeft door de verticale vensterstroken en de smalle lange toren. De horizontale vensterbanden werden na een tijd vervangen. Op de toren is in rode baksteen de figuur van een Limburgse leeuw aangebracht.

Beschrijving interieur: 

2009 - Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, rond twee centrale binnenplaatsen. De indeling van het interieur is een logische, lineaire indeling voor een kantoorgebouw, de drie bouwlagen hebben alle een gang in het midden met kantoren aan weerszijden. In de helft van elke kant is er een inkom met ruime traphal. De traphal is rijkelijk uitgewerkt met rood en zwart marmer. In de inkom van de feestzaal, bekroond door de toren ('Zaal Onder de Toren'), zijn de volledige wanden bekleed met rode en zwarte marmer. De zaal zelf is sober, wit en nogal donker, met een mooie grote luster. De kelders van het provinciegebouw deden tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst als schuilkelder. Na de oorlog werden deze ruimten gebruikt als magazijn voor de culturele dienst, het Sint-Vincentiusgenootschap, de Luchtbescherming, enzovoort. In de toren zit niets behalve een trap tot boven. Die beklom men om de vlaggen langs de toren te kunnen ophangen.

Verbouwingen: 

- 1962: bijbouwen van verdieping op bestaande vleugel Thonissenlaan in opdracht van gouverneur Louis Roppe, Provincie Limburg, volgens plan gemaakt door hoofdingenieur-architect-directeur Jacques Draye (Diest 1914-Hasselt 2008)

- 1963: uitbreiding van het gebouw

- 1982: verbouwing van bestaande woningen, in opdracht van Provincie Limburg, naar ontwerp van architect J. Rabijns (Hasselt)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Dokter Willemsstraat 36): 3628 m2

- Het gebouw heeft een ingang aan de Thonissenlaan en een aan de Dokter Willemsstraat. In de Dokter Willemsstraat werd een conciërgewoning toegevoegd aan het gebouw (nr. 36).

- De stijl van dit gebouw doet denken aan het romantisch kubisme van W.M. Dubok. Een uitzondering hierop vormt de klassieke bekroning van de toren.

Referenties

Architectuurroute Hasselt (2011)
Titel: 

Architectuurroute Hasselt (2011)

Ondertitel: 
Dwalen door 150 jaar stadsontwikkeling
Plaats van uitgave: 
Hasselt
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
De provincie verhuist zes kilometer archief (1991)
Titel: 

De provincie verhuist zes kilometer archief (1991)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/02/1991
Pagina('s): 
9
Grote middelen worden ingezet om de provincie te verhuizen (1991)
Titel: 

Grote middelen worden ingezet om de provincie te verhuizen (1991)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/09/1991
Pagina('s): 
12
Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Het Provinciehuis te Hasselt (1996)
Titel: 

Het Provinciehuis te Hasselt (1996)

Ondertitel: 
van het centrum naar de stadsring
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1996
Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)
Titel: 

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)

Ondertitel: 
deel I, deel II (inventaris)
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Stad Hasselt bereidt zich voor op verhuis (1991)
Titel: 

Stad Hasselt bereidt zich voor op verhuis (1991)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
18/09/1991
Pagina('s): 
14
Administratief centrum maakt plaats voor jongerenflats (2018)
Titel: 

Administratief centrum maakt plaats voor jongerenflats (2018)

Naam van de krant: 
Het Laatste Nieuws
Datum van uitgave: 
25/01/2018
Pagina('s): 
17
Downloads

Administratief centrum maakt plaats voor jongerenflats (2018)

PDF icon Download (227.05 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis Joseph Verlaak, thans Hasselaar, oorspronkelijk uit Wijchmaal, gaat naar de militaire...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...