Onze-Lieve-Vrouwkerk / Virga Jessebasiliek (Kapelstraat) - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 158-166

Nagenoeg de helft van de grond waarop dit bedehuis werd opgericht, werd eertijds ingenomen door de Clerckencapelle, de vroegere O.-L.-V.-Capel, anno 1334 gebouwd aan de straat in een tuin, die geschonken was door priester Reyner Baintsoyn, lid van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw. (...)

Bij de kapel behoorde eveneens een kerkhof, dat tegelijk met het bedehuis werd gewijd. Over de plechtige wijding vermeldt het register van de broederschap (p. 48) dat de wijbisschop de nieuwe kapel, het kerkhof en het enige altaar op 10 januari 1357 wijdde. In dat register (p. 57) wordt meegedeeld dat Wouter alias de Ligno, priester te Wellen, op 4 september 1377 een altaar ter ere van de Verlosser stichtte. Het kerkhof, dat voor de kapel en langs de linkergevel lag, strekte zich tot op de hoek van de O.-L.-Vrouwkapelsteeg uit.

De kapel zelf was van ijzersteen opgetrokken en had een hoge, slanke toren, de Wagtersthoren (12). Later in de 18de eeuw werd de toren van Sint-Quintinus als enige wacht- en uitkijkpost gebruikt. In de 14de en de 15de eeuw werd ijzersteen vaak als bouwmateriaal aangewend. Artikel III van de Jaer-Ghedinghen oft Veldoronnantien van 11 mei 1484 preciseert: Men zal in de Heyde op geene plaetse meughen eysere steen uyt-halen op poene van dry golt guldens, die vremde dobbel, aen te vullen in dryen: den Heer, de Stadt ende Aenbrenger.

Weldra werd de kapel druk bezocht door bedevaarders, die van heinde en ver het miraculeuze beeld van de Virga Jesse kwamen vereren. (...) Het stadsbestuur steunde alle pogingen tot bevordering van de luister van de nieuwe bedeplaats, waarvan Reyner Baintsoyn de eerste rector was. Op 19 mei 1345 deden Renier, de pastoor van Hasselt, zijn kapelaans, de schout, de schepenen en het gemeentebestuur een oproep tot de weldoeners van de kapel, die geene hulpmiddellen heeft en waer de mirakelen van dag tot dag toenemen.


(12) In de stadsrekening van 1698-1699 komt een post voor over de aankoop van een sienpyp dien den wachter op den thoren gelevert es.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...