Onze-Lieve-Vrouwkerk / Virga Jessebasiliek (Kapelstraat) - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

Op de plaats van de huidige Onze-Lieve-Vrouwekerk stond reeds omstreeks 1334 de 'Clerkencapel', opgericht door de leden van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw, genoemd naar het mirakuleuze Onze-Lieve-Vrouwebeeld, ook gekend als Virga Jesse. De bouwvallige kapel werd in 1727 afgebroken en in 1727-1731 verrees een elegant, nieuw kerkgebouw, opgetrokken in de toen heersende laat-barokke en vroeg-classicistsche modestijlen volgens de plannen van de Hasseltse aannemer-architekt Daniël Verstraeten. Op 8 september 1731 werd het bedehuis plechtig ingewijd door de Luikse hulpbisschop Joannes Baptista Gillis, bischop van Amyzon. In 1740 werd als kroon op het werk de torenspits gebouwd.

Bij de inval van de Fransen werd de kerk enige tijd ingericht tot 'Tempel van de rede' waar republikeinse en atheïstische ceremonies plaats hadden. Na de opheffing van de abdij van Herkenrode werd in 1803 het monumentale hoofdaltaar van de Luikse beeldhouwer J. Delcour en de enig mooie grafmonumenten van de abdis Anna Catharina de Lamboy - door beeldhouwer Artue Quellin de jonge -, 1675, en dat van de abdis Barbara de Riviere d'Arschot van beeldhouwer Laurent Delvaux naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk overgebracht.

Een vliegende bom vernielde echter op 4 november 1944 een groot gedeelte van de kerk die in 1950-1951 vakkundig werd heropgebouwd.

De kerk is nooit een parochiekerk geweest maar was altijd een druk bezocht bedevaartoord dat in de 2de helft van de 19de eeuw door de Paters Minderbroeders, die toen in de nabijheid enkele huizen bewoonden, werd bediend.

Ter ere van het merkwaardige 14de eeuwse wonderbare beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd hier in 1682 de eerste gekende grootse processie ingericht die aan de oorsprong ligt van de nu nog in ere gehouden zevenjaarlijkse processie van Virga Jesse.

Het Virga-Jesse-beeld is vervaardigd in gotische stijl, uit gepolychroomde eik, uit de 14de eeuw.

De O.-L.-Vrouwekerk is, na de Sint-Quintinuskathedraal, de tweede stadskerk binnen de middeleeuwse stadswallen.

Het gebouw dient stilistisch geplaatst te worden in de overgangsperiode tussen de barok en het classicisme. De corintische kapitelen en de ornamentiek zijn kenmerken van de barok. De ronde boogvelden van ramen, deuren en nissen, verwijzen naar het classicisme. Het interieur stelt verder nog enkele waardevolle stukken uit de voormalige abdij van Herkenrode tentoon.

E.H.

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...