Onze-Lieve-Vrouwkerk / Virga Jessebasiliek (Kapelstraat) / Kroniek - uit:

Description

Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot Virga-Jessebasiliek. Een korte schets in tweemaal zeven jaar.

1334 / 1 /augustus: Hogere instanties geven de toestemming om op een grond gelegen in de Kapelstraat - toen nog Augustijnenstraat - een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw te bouwen.

1357 / 10 / januari: De Onze-Lieve-Vrouwekapel wordt ingewijd. Het feest van de kerkwijding wordt bepaald op de zondag onder het octaaf van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming. Dat is meteen de periode voor de latere zevenjaarlijkse processie en feesten.

1567 / 20-21 / januari: Bij de beeldenstorm te Hasselt blijft de O-L-V-kerk gespaard.

1664 (omstreeks): De Hasseltse edelsmid Nicolaas Sigers tekent een bedevaartvaantje met daarop de enige bekende afbeelding van een deel van het interieur van de toenmalige O-L-V-kapel.

1727 / 22 / januari: Een groot stuk van het metselwerk van de toren valt door het dak van de kapel. Na een eerste onderzoek blijkt dat de hele kapel moet afgebroken worden.

1731 / 8 / september: Wijding van de nieuwe O-L-V-kerk, gebouwd volgens plannen van meester-metselaar Daniël Verstraeten. In 1740 zal ook de nieuwe toren voltooid worden.

1789, / 8 / juli: Tijdens de Franse Revolutie is de kerk gedurende anderhalf jaar 'Temple de la Raison'. Het Virga Jessebeeld is inmiddels in veiligheid gebracht.

1803 / oktober: Het mooie altaar van Jean Del Cour uit de abdij van Herkenrode wordt in de O-L-V-kerk geïnstalleerd. Eigenlijk was dat altaar bestemd voor de Sint-Quintinuskerk maar het koor van die kerk was te klein.

1806: De O-L-V-kerk wordt onttrokken aan het beheer van de Broederschap van O-L-V Virga Jesse; ze wordt hulpkerk van de Sint-Quintinuskerk en valt zo onder de zorgen van de Kerkfabriek van Sint-Quintinus.

1943, vanaf 20 juli: Voor hun oorlogsindustrie roven de Duitse bezetters de klokken van de Hasseltse kerken, ook die van de O-L-V-kerk.

1944 / 4 / november: Om 0.20 uur worden de O-L-V-kerk en aanpalende huizen in de Kapelstraat, in de Aldestraat en in de O-L-V-straat zeer zwaar geteisterd door een vliegende bom. 16 mensen verliezen daarbij het leven.

1945-1946: Er zijn pogingen van urbanisten om in de toch vrij zwaar geteisterde binnenstad van Hasselt een nieuw stratenplan uit te tekenen. In functie daarvan zou alleen de torenruïne bewaard blijven en zou de O-L-V-kerk elders ingeplant worden; er werd o.m. gedacht aan de hoek van de Luikersteenweg en de Sint-Truidersteenweg. Uiteindelijk wordt gekozen voor de aloude plaats en tekent architekt Vreven de plannen voor de wederopbouw.

1951 / 8 / december: Wijding van de wederopgebouwde kerk door Mgr. Kerkhofs, bisschop van Luik.

1998 / 6 / mei: De Hasseltse Virga Jesse die hier sinds eeuwen op een bijzondere wijze vereerd wordt - dat blijkt o.m. uit de 7-jaarlijkse feesten - geeft aan de O-L-V-kerk een bijzondere uitstraling. Daarom wordt zij door Rome verheven tot Basilica Minor en draagt zij voortaan de eretitel Virga Jessebasiliek.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...