Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk Godsheide - uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Description

pp. 47-49

In 1853 startte de bouw van de Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk. Architect Herman Jaminé (Maastricht 1828 – Hasselt 1885), die in de negentiende eeuw vele kerkelijke opdrachten in het Hasseltse uitvoerde, ontwierp een bescheiden kerk met een neobarok interieur. De uitvoering van de werken werd toevertrouwd aan aannemer Pieter Jozef Sampermans. De eerstesteenlegging gebeurde op 26 april 1853, op de plaats waar later het altaar van de kerk zou komen. Onder de vele aanwezigen bevonden zich ook de schepenen J. F. Vinckenbosch en A. Ghijsens, deken Theodoor Spaas, pastoor Casimir Cuypers en de aannemer en architect.

In 1855 kwam Godsheide in het bezit van een gedeelte van de relikwieën van de Heilige Odilia. Vanaf dat jaar wordt haar feestdag (18 juli) nog steeds met een processie gevierd. De Heilige Odilia wordt aanbeden voor pest, koortsen, vallende ziekten, maar vooral voor oogziekten.

Vijf jaar na de start van de bouw, op 16 oktober 1858, werd de kerk ingewijd. Daarbij maakte men bekend dat Godsheide zou worden overgedragen aan de kerkfabriek van Sint-Quintinus Hasselt, als het ooit als parochie zou ophouden te bestaan. Deze bekentenis van afhankelijkheid aan Sint-Quintinus vond haar verklaring in het feit dat alleen deze moederkerk haar dochter had laten delen in haar patrimonium. De bouwwerken waren pas volledig voltooid in 1869. Het schip telt vijf traveeën en heeft een tongewelf. Het koor is een grote apsis met bovenaan een centrale koepel met stucwerk. Centraal in het oog van de koepel prijkt een buste van God de Vader met de armen geopend. In de vier zwikken (hoekstukken tussen een cirkel en de rechthoekige omlijsting hiervan) zijn de vier evangelisten in buste voorgesteld. Deuren in het koor links en rechts verschaffen de toegang tot respectievelijk de sacristie en extra bergruimtes.

Na de inwijding werd de kerk ook aangekleed met het nodige kerkmeubilair: een hoofdaltaar en twee zijaltaren in neogotische stijl, een communiebank, preekstoel, kruisweg en triomfkruis. In 1869 werd het orgel van de kerk voor het eerst bespeeld. Het pijporgel is een werk van orgelbouwer Peter-Jan Vermeulen uit Weert (Nederland) en werd aangekocht voor de som van 3300 frank. Hierbij was het meubel niet inbegrepen, dat voor 425 frank apart geleverd werd door een zekere S. Parras, eveneens uit Weert. Het bekende Vermeulenorgel, dat sinds 1976 beschermd is, werd in 1995-1998 gerestaureerd en volledig in ere hersteld. De kerk werd ook voorzien van een kachel of stoof en verlichting, waaronder twee lantaarns die door engelen werden vastgehouden.

Rond 1950 was de kerk te klein geworden voor de groeiende geloofsgemeenschap in Godsheide. Er werd besloten om de kerk te vergroten met 134 zitplaatsen. Met de verbouwingen werd ook het interieur aangepast. Bij deze verbouwing sneuvelde een aantal stukken uit de kerk. De twee neogotische zijaltaren toegewijd aan de Heilige Odilia en Onze-Lieve-Vrouw werden verwijderd. Van het hoofdaltaar werd enkel de basis behouden. De 14-delige kruisweg werd uit de lijsten gelicht en ingemetseld in de muren van de zijbeuken. Spijtig is de overschildering van de rijke polychromie. Na 1960 werden de communiebank en preekstoel ontmanteld. Men verwerkte deze meubelen later in het huidige tafelaltaar in het koor en de twee kleine zijaltaren.

De kerk van Godsheide is een verwelkomend bedehuis. Het is één van de vele negentiende-eeuwse kerken in Vlaanderen en is tegelijk ook een uniek bouwwerk. Hoewel de kerk klein van formaat is, slaagde de architect erin de klassieke principes van de monumentale kerkbouw zowel in structuur als ornament te integreren.

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...