You are here

Jaarkeuren Wimmertingen

Description

Het dagelijks leven in de Hasseltse dorpen werd in de periode voor de Franse Tijd geregeld door de dorpsreglementen, ook wel dorpskeuren genoemd. Eén van de dorpsreglementen waarvan de tekst bewaard bleef, is dat van Wimmertingen. Het werd op 9 juni 1793 aan de inwoners van het dorp voorgelezen, onder de linde aen de kercke.

Dorpskeuren bevatten plaatselijke rechtsregels, die een aanvulling waren op het recht dat gevormd was door de gewoonte of dat geformuleerd was in vorstelijke ordonnanties. De vorstelijke ordonnanties regelden niet alle aspecten van het maatschappelijk leven. De vraag bijvoorbeeld of ieder zijn eigen dieren langs de wegen mocht hoeden of dat men ze moest toevertrouwen aan een gemeentelijke dierenhoeder die tegen een vastgesteld bedrag alle dieren uit de gemeente onder zijn hoede nam, of de regeling voor het gebruik van de bermen langs de wegen, werd aan de plaatselijke gewoonte overgelaten. Anderzijds waren er beleidsterreinen waarop in vorstelijke ordonnanties een algemeen kader werd uitgezet, dat dan door plaatselijke regels concreet kon ingevuld worden. Zo was de breedte van openbare wegen, en de plicht van belendende eigenaars om wegen en waterlopen te onderhouden bij ordonnantie vastgelegd. De vastlegging van de juiste data waarop de wegen jaarlijks hersteld moesten worden of waarop de waterlopen geveegd moesten worden, en de organisatie van de controle daarop, kon dan weer zoals in Wimmertingen in plaatselijk recht geregeld worden.

De dorpskeuren van Wimmertingen bevatten onder meer regels over het onderhoud van wegen en waterlopen, over het planten en onderhouden van bomen langs de wegen, over het gebruik van de grond voor de landbouw, over het hoeden en weiden van dieren, over het sprokkelen van hout, over de vergoeding voor de koster en de veldwachter, over de huisvesting van vreemdelingen, en over maatregelen tegen brandgevaar.

Weetjes: 

<p>Rijksarchief te Hasselt, Archief van de schepenbank van Wimmertingen, nr. 5</p>

Fiche

Eventueel (ver)ander(d)e naam: 
Gichtregister van de schepenbank van Wimmertingen, 1745-1796
Datering: 
09.06.1793

Multimedia

Referenties

Auteur: Nijssen, Rombout Sinds Behets en Grauwels in 1982 de keuren van een groot aantal Limburgse...
pp. 27-28 DE JAARKEURE VAN 9 JUNI 1793 Dorpskeuren waren plaatselijke rechtsregels, die voor de gemeente...
Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)
Titel: 

Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2009
Cover: 

Recent toegevoegd

Adrien de Gerlache de Gomery (1866-1934) was de eerste die een wetenschappelijke expeditie naar...
Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...