Skip to main content
Rijksdaalder, geslagen in Hasselt, 1564-1580 (prins-bisschop Gerard van Groesbeek als graaf van Loon), 1568, zilver (collectie Het Stadsmus Hasselt)