You are here

Molen van Herkenrode (Herkenrodeabdij 4)

Description

De Herkenrodemolen bevindt zich achter de gebouwen van de abdijsite Herkenrode en werd reeds vernoemd in 1233.

In 1824 brak er een brand uit en werd een groot deel van de molen verwoest. De ruïne werd in 1836 heropgebouwd. Het molenwerk werd toen gehaald uit de dorpsmolen van Genk. De molen werd nog tot eind jaren 1960 gebruikt om graan te malen.

In 1974 werd de watermolen samen met de abdijsite beschermd als monument. In 1980 stortte echter een deel van de molen in en een hoek spoelde weg. Hierna werd het gebouw gestut en de bedding van de Demer omgelegd.

In 1999 werden er plannen gemaakt om de watermolen te herstellen en er elektriciteit mee op te wekken. In september 1999 stortte het dak volledig in en werden de plannen afgelast. De abdijsite en de molen kwamen hierna in handen van Erfgoed Vlaanderen vzw, die vanaf 2005 zorgde voor de restauratie. In april 2006 werd de karkasrestauratie van de abdijmolen afgerond. Aan de restauratie van het interieur, molenwerk en molenrad wordt nog gewerkt.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Naam van het gebouw nu: 
abdijmolen
Periode of stijl: 
1233
Vorige functie(s): 

- watermolen / graanmolen

Verbouwingen: 

- vanaf 2005: restauratiewerken

Algemeen: 

- open bebouwing

Beschermd: 
Datum van erkenning: 05.12.1974
Datum van publicatie: 09.09.1975

Multimedia

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...