You are here

Minderbroederklooster (Minderbroedersstraat 19)

Description

Tot 1634 verbleven de minderbroeders in het zogenaamde Minderbroedershuys aan de Kapelstraat. In datzelfde jaar verhuisden zij naar De Pasteye, op de hoek van de Isabellastraat.

In 1645 werd aangevangen met de bouw van hun klooster en kerk. Twee jaar later namen de geestelijken intrek in hun klooster, dat samen met de kerk door bisschop Blavier in 1655 werd ingewijd.

In 1797 werd de orde opgeheven en hun goederen verkocht. De nieuwe eigenaar was Guillaume Claes-Bosch. In 1846 keerden de minderbroeders naar Hasselt terug. Zij namen hun intrek in het Kapelhuis aan de Kapelstraat.

Vanaf 1853 bewoonden zij enkele huizen aan de Havermarkt, o.a. De Stadt van Maestricht.

In 1898 kochten de minderbroeders de kerk en het klooster opnieuw aan.

Het complex strekt zich uit tussen de Minderbroedersstraat en de Molenpoort.

* Guillaume Claes-Bosch kocht op 20 augustus 1798 het klooster en de kerk voor 373 500 F. Bij diezelfde verkoop gingen ook twaalf schilderijen, het meubilair en de klokken onder de hamer. (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 21-10-2010; (3) Hasselt intra muros (1989), p. 247.; (4) Oorlogsverslag geschreven door pater gardiaan Bonaventura Jans (collectie Het Stadsmus)

Fiche

Adres: 
Minderbroederklooster
Minderbroedersstraat 19
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1403-G (complex) / 1-H-1390-V (tuin)
Capakey: 
71022H1403/00G000 (complex) / 71022H1390/00V000 (tuin)
Naam van het gebouw vroeger: 
minderbroederklooster
Naam van het gebouw nu: 
minderbroederklooster
Periode of stijl: 
2de kwart 17de eeuw
Stijl: 
barok, neoromaans
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- minderbroeders

- 1798: Guillaume Claes-Bosch

- 1898: minderbroeders

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- minderbroeders

Vorige functie(s): 

- klooster

- 1800-1814: woning en kantoren van de Franse sous-préfet Arnoul

- na 1830: concertzaal van de Rhetorica

- vanaf 1840: gebruikt als gendarmerie, als toneelzaal door de maatschappijen Minerva en De Ware Vrienden, als opslagplaats voor steenkool en hout en als drankhuis

Huidige functie: 

- klooster + museum Heilig Paterke

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Vestiging der minderbroeders in de stad in 1634; aanvankelijk bewoonden zij een huis op de hoek der Isabellastraat; aanvang van de bouw van klooster en kerk in 1645, de bouw van de kerk o.l.v. pater N. Ray; in 1647 namen de geestelijken hun intrek in het klooster; in 1655 inwijding der St.-Rochuskerk; opheffing der orde in 1797 en verkoop der goederen; in 1898 kopen de minderbroeders het complex opnieuw aan. In 1925 bouw van een grafkapel ter ere van pater Valentinus Paquay, het Heilig Paterke van Hasselt, o.l.v. architect R. Lemaire.

Het complex strekt zich uit tussen de Minderbroedersstraat en de Molenpoort; de kerk ((1)) vormt met haar Z.W.-gevel een deel der straatwand; aan de Z.O.-zijde van de kerk, de eerste binnenplaats, met vier vleugels eromheen gegroepeerd, de N.W.-vleugel aanleunend tegen de Z.O.-gevel der kerk; ten Z.O. der eerste binnenkoer, tweede binnenkoer, thans vrij gehavend door afbraak en nieuwe bouw. Ten N.O., achter het koor der kerk, ziekenzaal. Ten N.W. van de kerk, grafkapel van pater Valentinus ((7)), de Z.W.-gevel deel uitmakend van de straatwand. De Z.W.-vleugels der beide binnenkoeren zijn eveneens aan de Minderbroedersstraat gelegen. Kloostertuin ten N.O., achter het complex (Fig. XXVI).

Zoals hoger vermeld zijn de gebouwen gegroepeerd rondom twee binnenkoeren. De eerste binnenkoer ((2)) is ten Z.O. van de kerk gelegen, met vier rechth. vleugels eromheen. Bakstenen gebouwen met witgekalkte gevels - op de straatgevel na - onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen), met N.W.-schild aan de N.O.-vleugel, en lessenaarsdak (kunstleien) boven de tegen de kerkmuur aanleunende N.W.-vleugel. In kern opklimmend tot de stichtingsdatum (muurankers met krul), doch sterk aangepast in XVIII B (straatgevel) en XIX B. De Z.W.-vleugel is aan de straat gelegen, en voorzien van een voortuintje, afgesloten met een ijzeren hek; negen traveeën en twee bouwlagen; Z.W.-gevel met getoogde vensters (XVIII B) in een omlijsting van gesinterde baksteen met licht uitspringende sluitsteen en hardstenen lekdrempels; rondboogdeur in een vlakke, hardstenen omlijsting met negblokken en een trapezoïdale sluitsteen; bovenlicht met waaiervormige, metalen roedenverdeling. De overige vleugels tellen aan de zijde der binnenplaats elk vijf traveeën en twee bouwlagen; de vensters - rondboogvormig op de benedenverdieping, getoogd op de bovenverdieping - dateren uit eind XIX-begin XX; in de achtergevel der Z.O.-vleugel bleef een XVIII bovenvenster bewaard: een bolkozijn met getoogde lateien in een rechthoekige omlijsting van gesinterde baksteen.

Van de gebouwen rondom de tweede binnenkoer resten alleen nog de Z.W.-gevel ((3)) en de N.O.-vleugel ((4)); beide klimmen in kern op tot XVII, doch werden sterk aangepast in XIX en XX. De binnenkoer is bereikbaar via een getoogde inrijpoort in een rechthoekige, geblokte omlijsting van hardsteen, thans opgenomen in een recent gebouw. De Z.W.-vleugel is aan de straatkant gelegen en springt uit t.o.v. de aanleunende vleugel, l.; acht traveeën en twee bouwlagen Onder schilddak (mechanische pannen); bakstenen gebouw met een gecementeerde Z.W.-gevel; rechthoekige vensters (XIX B), de bovenvensters met geprofileerde omlijsting en volutesluitsteen van stuc, en kordon vormende hardstenen lekdrempels; rechthoekige deur in een vlakke, hardstenen omlijsting; de achtergevel is witgeschilderd en voorzien van grotendeels gedichte, rechthoekige muuropeningen. Ten Z.O., recente of sterk aangepaste gebouwen ((5)). Ten N.O., vleugel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder gebogen schilddak (Vlaamse pannen), aangepaste muuropeningen, doch behouden XVII-muurankers.

Ziekenzaal ((6)), thans museum van pater Valentinus. Bakstenen gebouw van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit eind XIX-begin XX; getoogde muuropeningen. (2)

Beschrijving tuin: 

1975 - uitgestrekte kloostertuin ten N.O., achter het complex (2)

Verbouwingen: 

- 2de helft 18de eeuw

- 2de helft 19de eeuw

- 1ste helft 20ste eeuw

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Minderbroedersstraat 15-17, 21, 23 en Isabellastraat 21): 4455 m2 + 2257 m2 (tuin)

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

pp. 246-248 Deze kloosterlingen verlieten op 28 februari 1634 het Minderbroedershuys aan de Kapelstraat...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Minderbroeders van Hasselt 75 jaar terug in «Het Dorp» (1974)
Titel: 

Minderbroeders van Hasselt 75 jaar terug in «Het Dorp» (1974)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/08/1974
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Fig. XXVI - uit: Inventaris van het cultuurbezit in België, p. 342

PDF icon Download (158.95 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...