You are here

Description

Deze zeer oude straat werd tot omstreeks 1800 de Trichterstraat genoemd. In 1390 staat ze vermeld als de Trichterstraete, in 1550 straet die naer Tricht gaet. Deze weg naar Maastricht was een deel van de oude handelsweg tussen het Duitse keizerrijk en de steden in Brabant en Vlaanderen. 

De Maastrichterstraat maakt een opmerkelijke bocht ter hoogte van de kruising met de Capucienenstraat. Mogelijk bevond zich hier de eerste versterkte woonkern van Hasselt.

Fiche

Plaats: 
Maastrichterstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Trichterstraat
Bemerkingen: 
Sint-Quintinus

Referenties

Zeer oude naam die tot omstreeks 1800 steeds Trichterstraat werd genoemd. Op de oudste en heel...
pp. 93-127 Op de oudste, vrij rudimentaire plattegrond van onze stad – de kaart werd in het voormalige...
p. 326 Reeds vermeld in XIV als "den alden steenwegh" en "straet die naar Tricht gaet"; de straat...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Een sprong voorwaarts (2007)
Titel: 

Een sprong voorwaarts (2007)

Ondertitel: 
Hasselt tussen 1800 en 1900
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Pentekeningen van Limburgse monumenten (1975)
Titel: 

Pentekeningen van Limburgse monumenten (1975)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/04/1975
Pagina('s): 
4

Recent toegevoegd

In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...