Lefebvre Albert - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

p. 103

Albert LEFEBVRE
(1886-1953)

In de jaren die de Tweede Wereldoorlog voorafgingen was de "boulevard" de uitgelezen plaats waar de Hasselaar na zijn werkuren ontspanning zocht bij een rustgevende avondwandeling. Het kuieren langs de gekende promenade was voor de doorsnee familie op de zondagen tegelijkertijd een statussymbool en een ritueel. Niet zonder zichtbare weemoed denkt de oudere Hasselaar in dit kader terug aan de donderdagavondconcerten op de kiosk van het Leopoldplein, waar jong en oud telkens vergast werd op een muzikale happening door het plaatselijk militaire muziekkorps dat bij iedere uitvoering de aanwezigen in vervoering bracht.

De bezielende kracht achter dit muziekminnend treffen was Albert Lefebvre, kapelmeester bij de harmonie van het 11de linieregiment dat de Kolonel Dusartkazerne als thuishaven had. Commandant Lefebvre was geen Limburger van geboorte. Op 16 maart 1886 zag hij het levenslicht in Sommethonne in de streek van Virton. Op de leeftijd van 18 jaar liet hij zich recruteren als muzikant bij het 5de linieregiment in Antwerpen. Bijkomende kennis van de muziekwetenschap bleek evenwel een noodzaak. Toen de jongeman zich voornam te gaan les volgen aan het Antwerps conservatorium werd hem door directeur Jan Blockx de toelating geweigerd omwille van zijn gebrekkige kennis van het Nederlands. Drie maanden later beheerste hij onze taal in die mate dat de deuren van het instituut voor hem opengingen. Hij genoot er onderricht van een aantal bekwame leermeesters: harmonieleer van A. De Boeck, notenleer van De Schacht, klarinet van J. Cootmans, orchestratie van Wambach en compositie, fuga en contrapunt van K. Candael. In 1909 behaalde hij er zijn eerste prijs met grote onderscheiding.

In 1917 werd hij benoemd tot dirigent bij het 15de linie. Tussendoor werd hij meermaals aangezocht om als jurylid te zetelen bij de jaarlijkse concours van de burgerlijke muziekkorpsen. Vanaf 1924 vinden we hem terug als dirigent van de Koninklijke Harmonie van de Koolmijnen in Beringen en in 1927 vond hij als kapelmeester zijn uiteindelijke thuishaven bij de muziekkapel van het 11de linieregiment in Hasselt. Dit korps stond reeds vanaf 1831 onder leiding van ervaren dirigenten, die het voorrecht hadden te kunnen rekenen op een team van geschoolde beroepsmuzikanten. Lefebvre voerde de faam van deze harmonie op tot nooit gekende hoogtepunten. Naast werken van klassieke meesters werden ook opera's, operetten en orkestsuites opgenomen in hun repertorium. Zelf componeerde de kapelmeester meerdere marsen naast tal van bewerkingen en orchestraties. Ofschoon hij Waal van geboorte was, bracht hij regelmatig werken van Vlaamse meesters ten gehore.

Wekelijks verzorgde de dirigent met zijn muziekkapel twee uitvoeringen voor het Hasselts publiek. De donderdagavond- en de zondagnamiddagconcerten brachten rond de kiosk tegenover het Casino honderden muziekliefhebbers samen.Toen in april 1940 Albert Lefebvre de pensioenleeftijd bereikte, stelde hij deze nieuwe fase in zijn leven niet gelijk met absolute non-activiteit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij zijn land verder dienen als gewapend weerstander en als lid van de sluikpers. Tot op het einde van zijn leven bleef hij het dirigeerstokje hanteren in de mijnharmonie van Beringen en bij de Hasseltse harmonie van de rederijkerskamer De Roode Roos. Op 24 januari 1953 overleed de man die bezield met een geestdrift in dienst van het schone al die jaren een symbolische stempel had nagelaten op zijn stad en op zijn medeburgers. (G.C.)

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...