Lakenhalle - Huis Moray (Grote Markt 29 - Koning Albertstraat 1) - uit: Langs Vlaamse wegen (s.d.)

Description

De Lakenhalle werd ruim vijf eeuwen geleden gebouwd door de lakenwevers, met geldelijke steun van de gemeente. In ruil voor deze financiële steun mocht de stad op de benedenverdieping een lokaal gebruiken als raadhuis en een ander als vergaderruimte voor de zeven schepenen. Ook de parochiekerk beschikte er over enkele ruimten en moest in ruil daarvoor het dak onderhouden. Omwille van zijn officiele functie kreeg de Lakenhalle een torentje met een uurwerk op om zo de uitstraling te bevorderen.

Op het gelijkvloers stonden ook de vlees- en broodbanken die jaarlijks verhuurd werden en zo de stad wat stuivers opleverden. De Lakenhalle zelf bevond zich op de verdieping.

Op het einde van de 13de eeuw begon de Hasseltse lakennijverheid aan betekenis te winnen. Bijna twee eeuwen lang was ze een bron van welvaart voor Hasselt. Het ambacht van de "laeckenmaekers" was toen met zijn 200 meesterlakenmakers veruit de grootste van de stad. Tijdens de Hollandse overheersing was dit de "geuzentempel". De Fransen installeerden er hun "salle de Liberté" en tijdens de Boerenkrijg werden de gevangen boeren er opgesloten. Het gebouw werd vernield, heropgebouwd en in 1861 gerestaureerd tot de huidige vorm door de eigenaar "La Société Littéraire" die er nu nog regelmatig vergadert.

De oudste kern gaat terug tot 1670. Voor deze Lakenhalle stond vroeger het perron. Het verpersoonlijkte zowel de gemeentelijke als de hogere openbare overheid. Het was het symbool van de vrijheden, de voorrechten en het gewoonterecht van elke stad in het Land van Luik. Ten behoeve van de Hasselaren werden affiches op het perron en aan de stadspoorten geplakt. Verordeningen, edicten e.d. werden "met luide stem" afgekondigd vanaf de trappen.

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...