You are here

Kellens, Arthur (1869-?)

Description

Maria Leonardus Ludovicus Arthur Kellens werd in 1869 geboren in Hasselt als derde zoon van koopman Carolus Laurentius (°Hasselt 1834) en van Maria Lambertina (Melanie) Groenen (Hasselt 1836-1930). Het echtpaar Kellens-Groenen kreeg zeven zonen en vijf dochters. Het gezin woonde in De Dry Hamers aan de Botermarkt en daarna in Het Gulden Vercken aan de Demerstraat.

Was Arthur Kellens bootsman bij de Belgische Marine dat naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog opnieuw werd opgericht? In alle geval is niet geweten waar en wanneer hij juist overleed, evenmin waar hij zou kunnen begraven zijn.

Arthur zijn jongste broer, Joseph Maria Ulysses Noël (Hasselt 1883-1967), die vrijgezel was, werd als oud-strijder begraven op het ereperk op het kerkhof Kruisveld aan de Sint-Truidersteenweg. In zijn overlijdensbericht wordt het volgende vermeld: “Oudstrijder-Invalide 1914-1918 — Lid van verschillende oudstrijders- en vaderlandslievende verenigingen” en in het bezit van diverse eretekens en medailles “Officier in de Leopold II orde met zwaarden — Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden — Ridder in de Kroonorde met zwaarden — Ridder in de Leopold II orde — Vereerd met het Oorlogskruis 1914-1918 met twee palmen — Vuurkruis — Herinneringsmedaille met vier baretten — Medaille Regering Koning Albert I — Medaille 1ste Klas Royal Ex-onderofficieren — Medaille met Rosette en Gulden Ereteken van de Nationale Strijdersbond van België”.

Weetjes: 

* Begraven (?); Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof - vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden)

* Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, had België geen marine meer. De nood aan een Marine deed zich echter weer gevoelen. Met stuk en brok ging men over tot de oprichting ervan. Zo werd naar aanleiding van het losbreken van de onbeperkte Duitse onderzeebotenoorlog, die zware verliezen toebracht aan de geallieerden, in 1917 besloten tot de oprichting van een bemanningsdepot in Calais (F) op 5 mei 1917. Dit depot moest een Staf omvatten samen met twee compagnies zeelui en een peloton marineartillerie (400 man). Het Belgische leger trok hiervoor beroepszeelui terug van het front en hergroepeerde hen in het depot. Ze maakten eerst deel uit van de bemanningen van het 6de Franse Mijnveegsmaldeel, gekazerneerd in Calais. Daarnaast leverden ze ook de ploegen die de artilleriestukken bemanden aan boord van de handelsschepen. In totaal stierven 284 officieren en manschappen tijdens de oorlog, 160 anderen werden als vermist opgegeven. Was Arthur Kellens een van hen?

(1) Fotolijst gesneuvelden SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Portretten SMU 1979.0232 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/2.; (5) Hasselt intra muros (1989), p. 210.

Fiche

Naam: 
Arthur Kellens
Alias: 
Maria Leonardus Ludovicus Arthur Kellens, Leonard Lodewijk Arthur Kellens, Leon Louis Arthur Kellens
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
01.04.1869
Plaats van overlijden: 
(?)
Datum van overlijden: 
1914-1918
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
bootsman (?) - Belgische Marine (?)

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Joseph Kellens (1967)

PDF icon Download (948.75 KB)

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...