You are here

Katholiek onderwijs in Godsheide

Description

Rechtstreekse aanleiding van het ontstaan van het katholiek onderwijs in Godsheide was de Eerste Schoolstrijd (1878-1884). Met de tweede organieke wet op het lager onderwijs werd door de liberale regering onder leiding van Frère-Orban in de gemeentelijke lagere scholen het geven van godsdienstonderricht tijdens de lesuren afgeschaft. In een ‘gevecht om de ziel van het kind’ reageerde de katholieke Kerk hierop bijzonder hevig. Ook E.H. Cuypers, toenmalig pastoor van de parochie Godsheide, liet zich niet onbetuigd. Zijn opvolger E.H. Nossent schrijft in de Kroniek van de parochie Godsheide over hem:

In 1879, in eenen ouderdom van bijna 70 jaren, werd hij verplicht in de bres te springen om zijn schapen te weeren tegen de roofwolven der ongodsdienstige school. Hij zette zich met zulke hardnekkigheid dadelijk aan het werk, dat reeds op 10 augustus van 1880 het gebouw der nieuwe katholieke school ingewijd werd.

Vanaf 1880 was er dus de katholieke jongensschool in de Kleinstraat. Naast de jongensschool bouwde men toen ook een schoolhuis met enkele achterliggende lokalen: hier werd de hoofdonderwijzer gehuisvest en volgden de meisjes van het lager onderwijs de lessen. Van onderwijs voor kleuters was in die tijd nog geen sprake. Tot 1977 leidden de Jongensschool en de Meisjesschool van Godsheide een eigen leven.

Uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), pp. 71-72.

Fiche

Datering: 

Referenties

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...