You are here

Kasteel van Stevoort - Mariaburcht (Hasseltse Dreef 115)

Description

Het voormalige waterkasteel van de heren van Stevoort is nu de middelbare school Mariaburcht, een school met meer dan 800 leerlingen.

Het kasteel bestond vermoedelijk al in de 11de eeuw. De oudst gekende eigenaar van het kasteel is Arnold van Steynvoorde. In de 16de eeuw werd de zuidoostelijke hoektoren gebouwd en in 1705 werd het kasteel in barokstijl gebouwd.

In 1826 kocht de familie Palmers de Terlamen het goed. Deze familie drukte tientallen jaren haar stempel op Stevoort.

Het huidige uitzicht dateert van 1769. Sinds 1922 is het kasteel met elf hectare grond eigendom van de provincie Limburg, die drie jaar later aan de Zusters van Berlaar vroeg er een huishoudschool in te richten.

Uit: Wandelen in Stevoort (2002)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 01-12-2009

Fiche

Adres: 
Kasteel van Stevoort - Mariaburcht
Hasseltse Dreef 115
Hasselt
Kadastraal nummer: 
o.m. 11-B-516-C / 11-B-515-A (vijver)
Capakey: 
o.m. 71055B0516/00C000 / 71055B0515/00A000 (vijver)
Naam van het gebouw vroeger: 
Kasteel van Stevoort
Naam van het gebouw nu: 
Mariaburcht
Periode of stijl: 
16de eeuw
Opdrachtgever: 
heren van Stevoort
Stijl: 
vakwerkbouw, rococo
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- (?): Arnold van Steynvoord

- 18de eeuw: familie de Libotton

- 1826: familie Palmers de Terla(e)men

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- familie Palmers - verkopen met ca. 10 ha grond aan

- 1922: provincie Limburg - vraagt om school in te richten aan

- 1925: de zusters van Berlaar

Vorige functie(s): 

kasteel, woning, klooster

Huidige functie: 

klooster, schoolinstelling

Beschrijving buitengevel: 

1976 - Voormalig waterkasteel van de Heren van Stevoort. Thans omgebouwd tot schoolinrichting "Mariaburcht". Eertijds gelegen in een ruim park, het z.g. "Sterbos", thans grotendeels verdwenen door schooluitbreiding, verkaveling en aanleg van de Hasseltse Dreef. De Z.-zijde van het park wordt gedomineerd door de grote vijver, aansluitend op de omgrachting. Gesloten aanleg met verschillende bouwfazen: XVI, 1705, XVIII B, en ingrijpende verbouwingen tijdens XX. Ten Z. van de binnenkoer, voorgevel van het herenverblijf in Lodewijk XV-stijl uit XVIII B, gebouwd i.o.v. Nicolaus Joseph de Libotton, heer van Stevoort. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen, op kalkstenen plint. N.-gevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (kunstleien). Rechthoekige afgedekte vensters van kalksteen. Middenrisaliet van drie traveeën met hoekbanden in afgevlakt bossagewerk; centrale steekboogdeur op neuten met geprofileerde omlijsting en sluitsteen met rocaillemotief; erop aansluitend op de tweede bouwlaag, getoogd deurvenster in een afgedekte rechth. Omlijsting op neuten met sierlijk gesmeed ijzeren hek met de monogrammen N.L. Middenrisaliet bekroond met driehoekig fronton met de blazoenen van de Libotton en de Thier. Geprofileerde kroonlijst. Twee hoekrisalieten, één travee diep, en één travee breed, zijn afgezet met kalkstenen hoekbanden met afgevlakt bossagewerk. Afgedekte rechthoekige deuromlijstingen op neuten en bordes, in de lange zijde uitziend op de binnenplaats. Oculusvormige dakkapel met voluten in de voorzijde van het dak. Z.-achtergevel van oorspronkelijk elf traveeën en twee bouwlagen, thans zestien traveeën (deel van recente uitbreiding met haakse vleugel ten W. van de binnenplaats in dezelfde bouwstijl). In de oorspronkelijke achtergevel, risaliet van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. Vensters cf. voorgevel. Houten kroonlijst op klossen. Acht dakkapellen onder afgewolfd zadeldak. Ten Z.O., vierkante hoektoren uit XVI. Twee en een halve bouwlaag onder torenspits met lantaarn en bolbekroning (kunstleien). Verankerd bakstenen gebouw met verwerking van mergelsteen voor vensters en steigergaten; kloosterkozijn met negblokken op de Z.-zijde; slank kruiskozijn met negblokken en gemetste ontlastingsboog op de eerste en tweede bouwlaag der O.-zijde; bolkozijn met negblokken en ontlastingsboog op de bovenverdieping der Z.- en O.-zijde. Gesmeed ijzeren muurankers. Ten N.O., massieve hoektoren van twee traveeën en twee bouwlagen onder piramidaal dak met achtkantige dakruiter onder klokvormige bekroning met peerspits. Verankerde baksteenbouw, gedateerd 1705 (muurankers), gebouwd i.o.v. Nicolaus de Libotton, heer van Stevoort. Houten kloosterkozijnen, een op iedere bouwlaag der O.-zijde, twee op iedere bouwlaag der N.-zijde. Ten N., dienstgebouwen met U-vormige plattegrond met op de W.-zijde centrale inrijpoort (eertijds met ophaalbrug) gebouwd tijdens XVIII B i.o.v. Nicolaus Joseph de Libotton, in Lodewijk XV-stijl. Eén travee en twee bouwlagen onder gebogen tentdak (kunstleien) met gesmeed ijzeren windwijzers. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. N.-gerichte voorgevel. Op de eerste bouwleeg, kalkstenen rondboogpoort met afgevlakt bossagewerk en negblokken; op de tweede bouwlaag, getoogd kalkstenen deurvenster op neuten onder kroonlijst met trapezoïdale sluitsteen met de wapenschilden van de Libotton en de Thier. Gesmeed ijzeren hek, en twee kalkstenen druiplijsten en hoekbanden. Houten kroonlijst op modillons. In de Z.-gevel, gedrukte rondboogpoort met afgevlakt bossagewerk, getoogd deurvenster binnen afgedekte rechthoekige omlijsting op neuten, gesmeed ijzeren hek, en hoekband met afgevlakt bossagewerk. L. en r. van het poortgebouw, dienstgebouwen onder afgewolfd zadeldak (kunstleien) met oculusvormige dakkapellen met voluten; in de buitengevels op de N.-zijde, aangepaste vensteropeningen; aan de binnenplaats in iedere vleugel twee blinde rondboogpoorten in kalkstenen omlijsting met trapezoïdale sluitsteen, waarin gemetste steekboogvensters met kalkstenen lekdrempel op consoles. N.W.-hoektoren met volledig verbouwde gevelvlakken. Van de dienstgebouwen ten O. en ten W. van de binnenplaats bleven alleen de gevels aan de binnenplaats bewaard; in iedere gevel, centrale rondboogpoort met trapezoïdale sluitsteen, geflankeerd door twee blinde rondboogpoorten met getoogde venster. (2)

Beschrijving interieur: 

1976 - Rijke binnendecoratie in Luikse Lodewijk XV-stijl voor de spiegelgang, het z.g. Chinese salon, kapel, en trappenhal op de begane grond. (2)

Verbouwingen: 

- 1705 (muurankers): hoektoren in opdracht van Nicolaas de Libotton, heer van Stevoort

- 2de helft 18de eeuw: herenverblijf en dienstgebouwen in opdracht van Nicolaas de Libotton, heer van Stevoort

- 1928: bouw van woning voor rector

- 1935: vergroting van complex door nieuwe bouw aan de noordkant

Algemeen: 

- waterkasteel

- perceelgrootte: o.m. 915 m2 + 3480 m2 (vijver)

Referenties

Een van de mooiste gebouwen van Stevoort is 'de school' Mariaburcht. In het hoofdgebouw zijn nog delen...
pp. 37-38 Landbouwhuishoudschool In 1922 was het kasteel van Stevoort te koop. De leden van de...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Stad koopt sporthal Mariaburcht (2011)
Titel: 

Stad koopt sporthal Mariaburcht (2011)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
18/04/2011
Pagina('s): 
70
Stevoort ... warm aanbevolen (2002)
Titel: 

Stevoort ... warm aanbevolen (2002)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2002
Cover: 
Wandelen in Stevoort (2006)
Titel: 

Wandelen in Stevoort (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 
Downloads

Stad koopt sporthal Mariaburcht (2011)

PDF icon Download (336.2 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...