Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten (Pietelbeekstraat) - uit: Wijkkapelletje in Pietelbeekstraat te Hasselt opnieuw in gebruik (1983)

Description

Op vrijdag 29 april 1983, werd het wijkkapelletje uit de Pietelbeekstraat, Hasselt, plechtig heringewijd en opnieuw in gebruik genomen.

Dit kapelletje, met name de kapel van O.L.-Vrouw van de Zeven Smarten, was eertijds eigendom van de juffrouwen Cornelissen uit de Singelbeekstraat. Als eerste datum is bekend 1863, gebeiteld in een steen, die verloren gegaan is tijdens een brand in 1939. Reeds in 1920 werd een eerste restauratie (voorgevel en deur) uitgevoerd door de familie Cornelissen. Meerdere notariële akten rond 1879 vermelden ook het bestaan van een kapel, gelegen ter plaatse «Den Dries», langs de Pietelbeekstraat.

Het O.L.-Vrouwebeeld wordt geflankeerd door een beeld van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen en een van het H.-Hart van Jezus. Tot het interieur behoren enkele mooie vaasjes en namaak-bloemstukjes onder stolp.

Ook een zwart houten, handgemaakt kruisbeeld maakt deel uit van de stukken in het kapelletje.

leder jaar werd er 's avonds in de mei- en oktobermaand gebeden door de mensen uit de buurt.

Na het vervullen van de vereiste administratieve regelingen werd de kapel voor de symbolische frank door de eigenaars overgemaakt aan de stad Hasselt. Op aandringen van de inwoners werd in versneld tempo de restauratie ervan aangevat en beëindigd door het technisch personeel van de stad.

In aanwezigheid van een afvaardiging van het stadsbestuur van Hasselt werd de plechtige inzegening verricht door E.H. Quintens, pastoor van de parochie Rapertingen. Nadien begaven de aanwezigen zich al biddend naar de kantine van het voetbalveld, waar een aangepaste eucharistieviering werd gehouden.

Vervolgens werd door het feestcomité van de Pietelbeekstraat een korte receptie aangeboden, waarna een gezellig samenzijn van de straatbewoners de avond besloot.

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...