You are here

Kaarsenprocessie Godsheide - Malpertuus

Description

Het initiatief voor de Kaarsenprocessie kwam vanuit de afdeling van het Marialegioen in Godsheide, in 1958. Het was toen 100 jaar geleden dat Maria verschenen was aan Bernadette Soubiroux in Lourdes, en dat wilde de groep vieren met een kaarsenprocessie.

De processie zou plaatsvinden op 8 december: het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Er waren drie vertrekpunten voorzien om de hele parochiegemeenschap te betrekken bij de processie. De kapel aan de Zandstraat was het startpunt voor de mensen aan de noordkant. Het kanaal was toen nog niet verbreed en er lag een brug als verbinding. De mensen van Wolske vertrokken aan de kleine kapel van Froyen, op de hoek van de Kiezelstraat en de Bosstraat. Hier wordt niet de huidige kapel op die plaats bedoeld, want die werd pas ingewijd in 1962. De Lourdesgrot nabij de tuin van de familie Emonds ten slotte was het derde vertrekpunt, voor de inwoners van Mizerik. Deze Lourdesgrot is inmiddels verdwenen. Meer naar het centrum sloten de mensen aan bij de voorbijtrekkende groep.

Met het aangestoken kaarsje met kapje in de hand, vertrokken de drie groepen elk om halfzeven, op maandagavond 8 december. Het was een heldere, stille en vrieskoude avond. Al stappend werd het rozenhoedje gebeden. Na elk tientje zong men een strofe van Te Lourdes op de bergen. Iedere groep slaagde erin het volledige rozenhoedje te bidden en bleef daarna spontaan verder zingen.

Om 19 uur kwamen de drie zingende groepen, opgewacht door pastoor Renquet, tegelijkertijd de kerk binnen, voor de eucharistieviering. Tot aan het begin van de mis werd samen verder gezongen, onder begeleiding van koster-organist Viktor Smeets (Noenk). Tijdens de indrukwekkende viering, in een volle kerk, werden nog enkele Marialiederen gezongen.

In de jaren nadien werd de Kaarsenprocessie opnieuw georganiseerd. De processie werd dan zelfs aangekondigd op radio Kortrijk, tijdens het Maria-halfuurtje op zaterdagavond, door pater Leopold. Door de groeiende onveiligheid op de weg werd deze processie, in de oorspronkelijke vorm, vervangen door een viering rond of in de kerk. Die viering bleef nog meerdere jaren bestaan.

Uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), pp. 59-60.

Multimedia

Referenties

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...