Huysmans Arnold Jan - uit: Hasselts Zilver (1996)

Description

pp. 156-157

53. Arnold Jan HUYSMANS
(1767-1839)

Arnold Jan Huysmans werd te Hasselt gedoopt op 14 mei 1767 als zoon van Jan Abraham en diens eerste vrouw, Anna Mechtildis Hermans. Zijn vader was gezworen stadsschatter en veilingoproeper (1).

Arnold Jan Huysmans trouwde te Hasselt op 28 Thermidor an IV (15 augustus 1797) met Marie Françoise Gilis, dochter van Arnold Hendrik, een collega-oproeper van zijn vader, en van Maria Christina Louwet (2). Het echtpaar woonde op de Botermarkt in De Gulden Boom, een pand dat aan vader Huysmans had toebehoord.

De volkstelling van 1795-1796 vermeldt Arnold Jan Huysmans reeds als 28-jarige zilversmid, gevestigd in de Luikerstraat bij Lambert Pottie. Ook in zijn huwelijksakte staat hij het jaar nadien geboekt als orfèvre. Zijn ruitvormig meesterteken met zijn initialen werd tijdens de Franse periode ingeslagen op de Hasseltse insculpatieplaat onder vak nr. 6. Tijdens de Hollandse periode liet hij zich op 17 jnauri 1815 registreren als goud- en zilversmid.

Op 6 april 1819 stelden de ambtenaren van het Waarborgkantoor van Maastricht vast dat Arnold Jan Huysmans zijn meesterteken niet had ingeslagen op de daartoe voorziene insculpatieplaten, noch bij de stedelijke en arrondissementele administratie, noch op het Waarborgkantoor. Deze overtreding van artikel 72 van de Rijkswaarborgwet van 19 Brumaire an VI kon gestraft worden met een boete van 200 frank. Nadat Arnold Jan Huysmans een ootmoedig verzoekschrift gericht had tot de inspecteur van de Waarborgkantoren uit de Zuidelijke provincies, werd de boete gereduceerd tot 15 gulden en werden de vervolgingen gestaakt bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1819. Men mag veronderstellen dat, gelijktijdig met het betalen van de boete, Arnold Jan Huysmans zijn onveranderd ruitvormig meesterteken heeft laten aanbrengen, enerzijds op de stedelijke insculpatieplaat onder vak nr. 13, en anderzijds op de plaat van het Waarborgkantoor onder vak nr. 27.

Eind 1821 werd Arnold Jan Huysmans nog steeds vermeld op de lijst van de in Hasselt werkzame goud- en zilversmeden. Vanaf 1825 kwam hij niet meer voor op de comparatieve jaarstaten. Na de Belgische onafhankelijkheid liet Arnold Jan Huysmans zich ook niet meer registreren als edelsmid. In de officiële bescheiden werd hij dan bestempeld als handelaar. Hij overleed te Hasselt op 31 januari 1839.

Uit het huwelijk van Arnold Jan Huysmans en Marie Françoise Gilis werden elf kinderen geboren tussen 1798 en 1816. Hun dochter Marie Josèphe Elisabeth trouwde in 1841 met zilversmid Peter Joseph Hubert Sax. Hun zoon Jan Arnold, die in De Gulden Boom handel dreef en controleur van de belastingen was, werd de vader van Lode Huysmans, Minister van Staat.


(1) Jan Abraham, °1738, +1806, zoon van Theodoor en Anna Thys, X A) 1762 Anna Mechtildis Hermans, dochter van Arnold en Maria Margaretha Hendrika van Uytrecht (cf. zilversmid Mathijs van Uytrecht), X B) 1776 Maria Elisabeth Thoelen. Het ambt van stedelijk uitroeper bekwam hij in 1764, nadat zijn neef Jan Niklaas Speelmans zich borg gesteld had.

(2) Arnold Hendrik Gilis, zoon van de Hasseltse burgemeester Louis Gilis en van Maria Catharina Jacquet, was een verwante van de voorouders van zilversmid Henri Gillis.

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...