You are here

Het Steenen Huys (Maastrichterstraat)

Description

Dit pand was de eigendom van Maria Renard, geboren te Hasselt en schoolhoofd te Zolder; zij verhuurde het aan Many Lauwers.

In de eerste jaren van de 18de eeuw behoorde het huis toe aan Francis Gerardts, die het in 1752 aan Christiaan Grauls verhuurde. Guilliam Wilsens-Lemmens kocht het van Gerardts op 9 april 1771 voor 1369 gulden en 10 stuiver. Hij liet het door meester-metselaar Denijs Sprengel in kareel en arduinsteen verbouwen. Op 3 februari 1775 kloeg de weduwe van Wilsens haar leed over de grote bouwkosten en over de langdurige ziekte van haar man bij de schepenen en vroeg toestemming tot het ophalen van 1000 gulden op het huis, om de kareelbakkerij te kunnen voortzetten. In 1788 verkocht zij het aan koopman Gerard Wilsens, die het voor 140 gulden aan Joris Guffens verhuurde.

In de 19de eeuw woonden er achtereenvolgens: rentenier Roosen-Vandersmissen, rijksontvanger van de grondbelastingen Ferdinand Lux-Vandenreycken, notaris Wilsens, de weduwe van deze laatste, rentenier Karel Dirix, de weduwe Vanstraelen-Timmermans, kapitein Pieter Op de Beeck, ingenieur Hanecour en weduwe Adriaan de Corswarem-de Decker. Het huis werd op 14 augustus 1919 door notaris Goetsbloets publiek te koop gesteld, maar het werd niet verkocht.

Uit: Hasselt intra muros (1989), pp. 115-116.

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Het Steenen Huys
Maastrichterstraat (71)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Steenen Huys
Periode of stijl: 
begin 18de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- begin 18de eeuw: Francis Gerardts - verhuurt aan

- 1752: Christiaan Grauls

- 1771: Francis Gerardts verkoopt aan Guilliam Wilsens-Lemmens

- (?): weduwe voorgaande - verkoopt aan

- 1788: koopman Gerard Wilsens - verhuurt aan

- (?): Joris Guffens

- (?): rentenier Odulph Louis Nicolas Roosen (Hasselt 1809-1879) X Hasselt 1844 Marie Agnes Cecilia Vandersmissen (°Hasselt 1824)

- (?): rijksontvanger van de grondbelastingen Ferdinand Lux-Vandenreycken

- (?): notaris Augustus Joannes Joseph Wilsens (Hasselt 1831-1881) X Francisca Dorothea Dohin (Venlo-NL 1833-Hasselt 1893)

- (?): weduwe Wilsens-Dohin

- (?): rentenier Carolus Eduardus (Karel) Dirix (°Hasselt 1873)

- (?): weduwe Vanstraelen-Timmermans

- (?): kapitein Pieter Op de Beeck (Opdebeeck)

- (?): ingenieur Hanecour (Haenecour)

- (?): Anna Maria Coleta de Decker (1854-1916), weduwe van Adriaan de Corswarem

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- Anna Maria Coleta de Decker (1854-1916), weduwe van Adriaan de Corswarem

- 1919: door notaris Goetsbloets publiek te koop gesteld, maar niet verkocht

Vorige functie(s): 

woonhuis

Huidige functie: 

gesloopt

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...